Przetargi.pl
Usługi ogrodnicze w zakresie: Część I Pielęgnacja drzew (około 250 szt.), krzewów (około 400 szt.); wycinka drzew - zgodnie z Decyzjami Marszałka, awaryjna wycinka drzew „wiatrołomów” (około 134 szt.) i wycinka krzewów (około 10 szt.), wywóz gałęzi po nieprzewidzianych zjawiskach atmosferycznych (około 50 m3), na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Część II nasadzenia drzew (około 85 szt.) i krzewów (około 2100 szt.), zakup/montaż siatki ogrodzeniowej (około 800 m2), zakup/montaż palików (około 265 szt.) rekultywacja trawników (około 7000 m2), usuwania chwastów w tym pielenie (około 1150 m2), nawadnianie terenów (około 50 m3), zakup kory (około 130 m3) na terenie zarządzanym przez ZGN Bielany m. st. Warszawy.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 864 19 00 , fax. 22 835 06 12
 • Data zamieszczenia: 2021-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  ul. Grębałowska
  01-808 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 864 19 00, fax. 22 835 06 12
  REGON: 10858838000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https//zgn-bielany.waw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa m.st. Warszawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi ogrodnicze w zakresie: Część I Pielęgnacja drzew (około 250 szt.), krzewów (około 400 szt.); wycinka drzew - zgodnie z Decyzjami Marszałka, awaryjna wycinka drzew „wiatrołomów” (około 134 szt.) i wycinka krzewów (około 10 szt.), wywóz gałęzi po nieprzewidzianych zjawiskach atmosferycznych (około 50 m3), na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Część II nasadzenia drzew (około 85 szt.) i krzewów (około 2100 szt.), zakup/montaż siatki ogrodzeniowej (około 800 m2), zakup/montaż palików (około 265 szt.) rekultywacja trawników (około 7000 m2), usuwania chwastów w tym pielenie (około 1150 m2), nawadnianie terenów (około 50 m3), zakup kory (około 130 m3) na terenie zarządzanym przez ZGN Bielany m. st. Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi ogrodnicze w zakresie: Część I Pielęgnacja drzew (około 250 szt.), krzewów (około 400 szt.); wycinka drzew - zgodnie z Decyzjami Marszałka, awaryjna wycinka drzew „wiatrołomów” (około 134 szt.) i wycinka krzewów (około 10 szt.), wywóz gałęzi po nieprzewidzianych zjawiskach atmosferycznych (około 50 m3), na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Część II nasadzenia drzew (około 85 szt.) i krzewów (około 2100 szt.), zakup/montaż siatki ogrodzeniowej (około 800 m2), zakup/montaż palików (około 265 szt.) rekultywacja trawników (około 7000 m2), usuwania chwastów w tym pielenie (około 1150 m2), nawadnianie terenów (około 50 m3), zakup kory (około 130 m3) na terenie zarządzanym przez ZGN Bielany m. st. Warszawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach