Przetargi.pl
Pielęgnacja drzewostanu rosnącego w pasach drogowych miasta Radomia w 2021 roku.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, Traugutta
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (048)3654652 , fax. (048)3654651
 • Data zamieszczenia: 2021-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
  Traugutta 30/30A
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. (048)3654652, fax. (048)3654651
  REGON: 14110002800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pielęgnacja drzewostanu rosnącego w pasach drogowych miasta Radomia w 2021 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja drzewostanu rosnącego w pasach drogowych miasta Radomia w 2021 roku. Zamówienie obejmuje: - zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie, - jednorazowe usuwanie odrostów z pni drzew, - formowanie koron drzew, - odsłanianie znaków, - montaż systemów wiązań elastycznych lub sztywnych w koronach drzew. Zakres zamówienia: - zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie - 60 000 cm, - jednorazowe usuwanie odrostów i przyrostów z pni drzew - 2 000 szt., - odsłanianie znaków - 150 szt., - cięcie skrajni - 500 mb., - formowanie koron drzew - 800 szt., - montaż systemów wiązań elastycznych lub sztywnych w koronach drzew - 3 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach