Przetargi.pl
Usługa zbioru materiału rozmnozeniowego z populacji drzew leśnych na wybranych siedliskach Natura 2000 wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiajacego

Leśny Bank Genów Kostrzyca ogłasza przetarg

 • Adres: 58535 Miłków, Miłków
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7131048 wew. 131 , fax. 757 131 754
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Leśny Bank Genów Kostrzyca
  Miłków 300
  58535 Miłków, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7131048 wew. 131, fax. 757 131 754
  REGON: 23029624100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: LEŚNICTWO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa zbioru materiału rozmnozeniowego z populacji drzew leśnych na wybranych siedliskach Natura 2000 wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiajacego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zbioru materiału rozmnożeniowego z populacji drzew leśnych na wybranych siedliskach Natura 2000, wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego. 1) Usługa zbioru realizowana będzie w drzewostanach zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej, Nadleśnictwa: Jawor, Kamienna Góra, Lwówek Śląski, Śnieżka, Złotoryja. 2) Zadaniem Wykonawcy jest zaplanowanie prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wraz z wcześniejszym powiadomieniem Zamawiającego o planowanym terminie zbioru, w celu umożliwienia nadzoru nad pracami. Wykonawca odpowiedzialny jest za skompletowanie niezbędnego wyposażenia, dotarcie do stanowiska, zbiór owocostanów lub nasion, zabezpieczenie materiału podczas transportu oraz przekazanie zebranego materiału do siedziby Zamawiającego. 3) Usługą zbioru objęte zostanie 18 populacji drzew leśnych, zlokalizowanych na 3 obszarach Natura 2000 wymienionych w punkcie 4. Zbiór na każdym stanowisku poprzedzony będzie lustracją w obecności przedstawiciela Zamawiającego, w ra mach której uzgodnione zostaną gatunki do zbioru (na podstawie stanu populacji oraz urodzaju). Do zadań Zamawiającego należy wskazanie Wykonawcy powierzchni do zbioru. Liczba drzew do zbioru z danej populacji to maksymalnie 100 szt. (w zależności od stanu populacji oraz urodzaju). Docelowa ilość nasion do zbioru z jednej populacji to 10 000 szt. (w zależności od stanu populacji oraz urodzaju). 4) Siedliska Natura 2000 objęte przedmiotem zamówienia: a. Obszar Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie a) 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach - 4 ha, 2 populacje z wymienionych gatunków (klon jawor, klon zwyczajny, lipa szerokolistna, lipa drobnolistna, buk pospolity, jarząb pospolity), lokalizacja: - Nadl. Złotoryja, 13-30-2-14-349-d-00 2,05 ha JW, -348-a-00 7,71 ha ŚW, -331-i-00 7,94 ha JW. Maksymalna liczba drzew do zbioru to 200 sztuk. b) 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe - 4 ha, 2 populacje z wymienionych gatunków (olsza szara, olsza czarna, czeremcha pospolita), lokalizacja: - Nadl. Złotoryja,13-30-2-15-267-f-00 6,03 ha OL, -267-g-00 7,14 ha OL, -267-s-00 2,90 ha JS - Nadl. Złotoryja, 13-30-2-14-360-d-00 2,78 ha OL.S, -360-a-00 1,61 ha OL, - Nadl. Złotoryja, 13-30-2-15-279-a-00 18,3 ha DB, -279-f-00 1,71 ha OL - Nadl. Złotoryja, 13-30-2-12-309-o-00 8,78 ha OL Maksymalna liczba drzew do zbioru to 200 sztuk. c) 91I0 Ciepłolubne dąbrowy - 7 ha, 1 populacja z wymienionych gatunków (dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy) - Nadl. Jawor, 13-10-1-01-63-c-00 20,16 ha DB, -66-b-00 2,68 ha DB - Nadl. Jawor, 13-10-1-05-272-g-00 4,48 ha DB, -272-k-00 1,65 ha DB, -272-j-00 2,17 ha DB, -272-i-00 2,58 ha DB, -271-g-00 2,86 DB, -275-a-00 12,61 ha DB Maksymalna liczba drzew do zbioru to 100 sztuk. b. Obszar Natura 2000 Ostoja nad Bobrem: a) 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny - 4 ha, 2 populacje z wymienionych gatunków (grab pospolity, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, buk pospolity, klon jawor, olsza czarna, czeremcha pospolita, dąb bezszypułkowy) - Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-10-57-g-00 2,42 ha BK, -58-a-00 4,53 ha BK, -57-i- 00 0,79 ha BK, -58-c-00 5,58 ha BK - Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-11-139-d-00 9,70 ha BK - Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-09-127-a-00 10,09 ha DB, 13-15-2-09-128-g-00 4,20 ha DB, 13-15-2-09-128-l-00 7,72 ha DB, 13-15-2-09-290-d-00 3,84 ha DB, 13-15-2-09-290-m-00 7,47 ha DB, 13-15-2-09-290-k-00 10,70 ha DB - Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-09-25-a-99 10,42 ha DB, 13-15-2-09-25-d-00 1,92 ha DB Maksymalna liczba drzew do zbioru to 200 sztuk. b) 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach - 4 ha, 2 populacje z wymienionych gatunków (klon jawor, klon zwyczajny, lipa szerokolistna, lipa drobnolistna, buk pospolity, jarząb pospolity) - Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-10-58-f-00 2,30 ha DB, -57-b-00 7,77 ha LP, -57-a-00 3,28 DB - Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-10-64-f-00 1,35 ha JS, -64-g-00 1,30 LP, -64-h-00 1,85 ha JW, -64-k-00 2,84 JW, 13-15-2-10-64-m-00 1,06 ha DB - Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-11-159-g-00 10,76 ha DB Maksymalna liczba drzew do zbioru to 200 sztuk. c) 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe - 4 ha, 2 populacje z wymienionych gatunków (olsza szara, olsza czarna, czeremcha pospolita) - Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-13-171-c-00 4,89 ha ŚW - Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-09-44-k-00 4,89 ha JS, -22-k-00 3,45 ha ŚW, -15-s-00 2,07 ha JS, -18-f-00 1,71 ha JS, -134-gx-00 2,09 OL.S - Nadl. Lwówek Śląski, 13-15-2-11-150-f-00 1,00 ha JS Maksymalna liczba drzew do zbioru to 200 sztuk. c. Obszar Natura 2000 Rudawy Janowickie: a) 9130 Żyzne buczyny - 2 ha, 1 populacja z wymienionych gatunków (buk pospolity) - Nadl. Kamienna Góra, 13-12-1-03-7-a-00 6,04 ha OL, -7-k-00 0,73 ha OL, -7-b-00 1,43 ha ŚW, -7-c-00 1,33 ha OL - Nadl. Kamienna Góra, 13-12-1-03-2-f-00 6,16 ha OL, -2-j-00 0,86 ha OL, -2-i-00 0,95 ha OL - Nadl. Kamienna Góra, 13-12-1-03-8-d-00 3,93 ha OL, -7-h-00 7,60 ha ŚW, -8-a-00 5,72 ha OL, -8-b-00 2,07 ha OL, -3-b-00 1,38 ha BK, -3-c-00 4,54 ha OL, -4-f-00 1,36 ha JS - Nadl. Kamienna Góra, 13-12-1-03-9-h-00 8,34 ha OL, -5-f-00 7,13 JS, -5-d-00 1,32 BK Maksymalna liczba drzew do zbioru to 100 sztuk. b) 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach - 4 ha, 2 populacje z wymienionych gatunków (klon jawor, klon zwyczajny, lipa szerokolistna, lipa drobnolistna, buk pospolity, jarząb pospolity) - Nadl. Kamienna Góra, 13-12-1-04-118-a-00 2,58 ha ŚW, -118-b-00 2,83 ha JW, - 118-c-00 2,92 ha ŚW, -118-g-00 3,62 BK - Nadl. Jawor, 13-10-2-09-173-f-00 0,79 ha LP, -172-i-00 2,18 JW Maksymalna liczba drzew do zbioru to 200 sztuk. c) 9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (kwaśne dąbrowy) - 2,65 ha, 2 populacje z wymienionych gatunków (dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, jarząb pospolity, buk pospolity, olsza czarna) - Nadl. Jawor, 13-10-2-09-176-l-00 1,85 ha DB Maksymalna liczba drzew do zbioru to 200 sztuk. d) 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe - 4 ha, 2 populacje z wymienionych gatunków (olsza szara, olsza czarna, czeremcha pospolita) - Nadl. Śnieżka, 13-25-2-09-52-s-00 2,00 ha OL, -52-x-00 2,49 ha ŚW - Nadl. Śnieżka, 13-25-2-09-51-i-00 1,86 ha OL - Nadl. Kamienna Góra, 13-12-1-03-7-a-00 6,04 ha OL, -7-c -00 1,33 ha OL, -7-k-00 0,73 ha OL, -7-m-00 1,73 ha OL, -8-d-00 3,93 ha OL, -8-a-00 5,72 OL, -8-b-00 2,07 ha OL, -4-f-00 1,36 JS Maksymalna liczba drzew do zbioru to 200 sztuk. 3. Realizacja czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia nie wymaga występowania pomiędzy Wykonawcą lub Podwykonawcą i zatrudnionymi przez te podmioty osobami pracowniczego podporządkowania w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77231000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. Formularz cenowy oferty. 3. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a PZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu powinien jednoznacznie wynikać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W oparciu o treść ww. dokumentu, Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 4. Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców występujących wspólnie ustanawiające pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP (załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach