Przetargi.pl
Świadczenie usługi inspektora nadzoru w ramach inwestycji pn. "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo"

Gmina Stare Czarnowo ogłasza przetarg

 • Adres: 74-106 Stare Czarnowo, Św. Floriana 10
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 91 485 70 20
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stare Czarnowo
  Św. Floriana 10
  74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48 91 485 70 20
  REGON: 811684858
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stareczarnowo.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi inspektora nadzoru w ramach inwestycji pn. "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo"
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach