Przetargi.pl
Sprzedaż bezgotówkowa paliwa (benzyny bezołowiowej Pb 95 do samochodów służbowych Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku, oraz 13 podległych Pacówek Terenowych w ilości ok 20 000 l. na podstawie kart paliwowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-043 Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 30103 52 , fax. 58 301 48 94
 • Data zamieszczenia: 2018-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku
  ul. Trakt św. Wojciecha 137
  80-043 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 30103 52, fax. 58 301 48 94
  REGON: 1251326200440
 • Adres strony internetowej zamawiającego: krus@gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż bezgotówkowa paliwa (benzyny bezołowiowej Pb 95 do samochodów służbowych Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku, oraz 13 podległych Pacówek Terenowych w ilości ok 20 000 l. na podstawie kart paliwowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bezgotówkową sprzedaż paliwa (benzyny bezołowiowej Pb 95 do 18 samochodów służbowych Oddziału Regionalnego KRUS w Gdańsku, oraz podległych Placówek Terenowych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach