Przetargi.pl
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby socjalne w Z Z O w Koszarówce

BIOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 19-124 Dolistowo Stare, Dolistowo Stare 144
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: BIOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Dolistowo Stare 144
  19-124 Dolistowo Stare, woj. podlaskie
  REGON: 052196095
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biom-recykling.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby socjalne w Z Z O w Koszarówce
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach