Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYMIANIE TECHNICZNEJ WYEKSPLOATOWANYCH ROZDZIELNIC W GRUDZIĄDZU, CHEŁMNIE I BRODNICY - SPRAWA NR 2/2016

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00 , fax. 261 48 32 22
 • Data zamieszczenia: 2016-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Czwartaków 3 3
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, fax. 261 48 32 22
  REGON: 34090727700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa sektora finansów publicznych - wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYMIANIE TECHNICZNEJ WYEKSPLOATOWANYCH ROZDZIELNIC W GRUDZIĄDZU, CHEŁMNIE I BRODNICY - SPRAWA NR 2/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana technicznie wyeksploatowanych rozdzielnic nn z kompensacją mocy biernej w kompleksach wojskowych w Grudziądzu, Chełmnie I Brodnicy, zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu ofertowym. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót następująco: 1)Zadanie nr 1: wymiana technicznie wyeksploatowanej rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernej w budynku nr 40 w kompleksie wojskowym przy ul. Legionów w Grudziądzu; 2)Zadanie nr 2: wymiana technicznie wyeksploatowanej rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernej w budynku nr 31 w kompleksie wojskowym przy ul. 6-go Marca w Grudziądzu; 3)Zadanie nr 3: wymiana technicznie wyeksploatowanej rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernej w budynku nr 34 w kompleksie wojskowym przy ul. Czwartaków w Grudziądzu; 4)Zadanie nr 4: wymiana technicznie wyeksploatowanej rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernej w budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. 6-go Marca w Grudziądzu; 5)Zadanie nr 5: wymiana technicznie wyeksploatowanej rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernej w budynku nr 25 w kompleksie wojskowym przy ul. 3-go Maja w Chełmnie; 6)Zadanie nr 6: wymiana technicznie wyeksploatowanej rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernej w budynku nr 21 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellończyka w Grudziądzu; 7)Zadanie nr 7: wymiana technicznie wyeksploatowanej rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernej w budynku nr 56 w kompleksie wojskowym przy ul. Czwartaków w Brodnicy; 8) Zadanie nr 8: wymiana technicznie wyeksploatowanej rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernej w budynku nr 16 w kompleksie wojskowym przy ul. Bema w Grudziądzu. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1)Zadanie nr 1: wymiana technicznie wyeksploatowanej rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernej w budynku nr 40 w kompleksie wojskowym przy ul. Legionów w Grudziądzu. ROBOTY BUDOWLANE dotyczą w szczególności następującego zakresu: wymiana wyeksploatowanych rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernych tj. demontaż istniejących elementów w rozdzielni NN, a następnie posadowienie i odpowiednie podłączenie rozdzielnicy NN;roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;roboty w zakresie okablowania elektrycznego;instalacje niskiego napięcia;instalowanie stacji rozdzielczych; roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;roboty instalacyjne elektryczne. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1372): KOD CPV: 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych KOD CPV: 45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego KOD CPV: 45315600-4 instalacje niskiego napięcia KOD CPV: 45315700-5 instalowanie stacji rozdzielczych KOD CPV: 45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOD CPV: 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 2)Zadanie nr 2: wymiana technicznie wyeksploatowanej rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernej w budynku nr 31 w kompleksie wojskowym przy ul. 6-go Marca w Grudziądzu. ROBOTY BUDOWLANE dotyczą w szczególności następującego zakresu: wymiana wyeksploatowanych rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernych tj. demontaż istniejących elementów w rozdzielni NN (bez sekcji ENERGA-OPERATOR S.A.), a następnie posadowienie i odpowiednie podłączenie rozdzielnicy NN ; roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; roboty w zakresie okablowania elektrycznego; instalacje niskiego napięcia; instalowanie stacji rozdzielczych; roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; roboty instalacyjne elektryczne. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1372): KOD CPV: 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych KOD CPV: 45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego KOD CPV: 45315600-4 instalacje niskiego napięcia KOD CPV: 45315700-5 instalowanie stacji rozdzielczych KOD CPV: 45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOD CPV: 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 3)Zadanie nr 3: wymiana technicznie wyeksploatowanej rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernej w budynku nr 34 w kompleksie wojskowym przy ul. Czwartaków w Grudziądzu. ROBOTY BUDOWLANE dotyczące w szczególności następującego zakresu: wymiana wyeksploatowanych rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernych tj. demontaż istniejących elementów w rozdzielni NN, a następnie posadowienie i odpowiednie podłączenie rozdzielnicy NN; roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; roboty w zakresie okablowania elektrycznego; instalacje niskiego napięcia; instalowanie stacji rozdzielczych; roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; roboty instalacyjne elektryczne. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1372): KOD CPV: 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych KOD CPV: 45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego KOD CPV: 45315600-4 instalacje niskiego napięcia KOD CPV: 45315700-5 instalowanie stacji rozdzielczych KOD CPV: 45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOD CPV: 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 4)Zadanie nr 4: wymiana technicznie wyeksploatowanej rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernej w budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. 6-go Marca w Grudziądzu. ROBOTY BUDOWLANE dotyczące w szczególności następującego zakresu: wymiana wyeksploatowanych rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernych tj. demontaż istniejących elementów w rozdzielni NN, a następnie posadowienie i odpowiednie podłączenie rozdzielnicy NN; roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; roboty w zakresie okablowania elektrycznego; instalacje niskiego napięcia; instalowanie stacji rozdzielczych; roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; roboty instalacyjne elektryczne. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1372): KOD CPV: 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych KOD CPV: 45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego KOD CPV: 45315600-4 instalacje niskiego napięcia KOD CPV: 45315700-5 instalowanie stacji rozdzielczych KOD CPV: 45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOD CPV: 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 5)Zadanie nr 5: wymiana technicznie wyeksploatowanej rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernej w budynku nr 25 w kompleksie wojskowym przy ul. 3-go Maja w Chełmnie. ROBOTY BUDOWLANE dotyczące w szczególności następującego zakresu: wymiana wyeksploatowanych rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernych tj. demontaż istniejących elementów w rozdzielni NN, a następnie posadowienie i odpowiednie podłączenie rozdzielnicy NN; roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; roboty w zakresie okablowania elektrycznego; instalacje niskiego napięcia; instalowanie stacji rozdzielczych; roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; roboty instalacyjne elektryczne. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1372): KOD CPV: 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych KOD CPV: 45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego KOD CPV: 45315600-4 instalacje niskiego napięcia KOD CPV: 45315700-5 instalowanie stacji rozdzielczych KOD CPV: 45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOD CPV: 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 6)Zadanie nr 6: wymiana technicznie wyeksploatowanej rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernej w budynku nr 21 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellończyka w Grudziądzu. ROBOTY BUDOWLANE dotyczące w szczególności następującego zakresu: wymiana wyeksploatowanych rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernych tj. demontaż istniejących elementów w rozdzielni NN, a następnie posadowienie i odpowiednie podłączenie rozdzielnicy NN; roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; roboty w zakresie okablowania elektrycznego; instalacje niskiego napięcia; instalowanie stacji rozdzielczych; roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; roboty instalacyjne elektryczne. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1372): KOD CPV: 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych KOD CPV: 45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego KOD CPV: 45315600-4 instalacje niskiego napięcia KOD CPV: 45315700-5 instalowanie stacji rozdzielczych KOD CPV: 45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOD CPV: 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 7)Zadanie nr 7: wymiana technicznie wyeksploatowanej rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernej w budynku nr 56 w kompleksie wojskowym przy ul. Czwartaków w Brodnicy. ROBOTY BUDOWLANE dotyczące w szczególności następującego zakresu: wymiana wyeksploatowanych rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernych tj. demontaż istniejących elementów w rozdzielni NN, a następnie posadowienie i odpowiednie podłączenie rozdzielnicy NN; roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; roboty w zakresie okablowania elektrycznego; instalacje niskiego napięcia; instalowanie stacji rozdzielczych; roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; roboty instalacyjne elektryczne. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1372): KOD CPV: 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych KOD CPV: 45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego KOD CPV: 45315600-4 instalacje niskiego napięcia KOD CPV: 45315700-5 instalowanie stacji rozdzielczych KOD CPV: 45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOD CPV: 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 8)Zadanie nr 8: wymiana technicznie wyeksploatowanej rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernej w budynku nr 16 w kompleksie wojskowym przy ul. Bema w Grudziądzu. ROBOTY BUDOWLANE dotyczące w szczególności następującego zakresu: posadowienie i odpowiednie podłączenie baterii kondensatorów do istniejącej rozdzielnicy NN - Zamawiający nie przewiduje wymiany rozdzielnicy; roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; roboty w zakresie okablowania elektrycznego; instalacje niskiego napięcia; instalowanie stacji rozdzielczych; roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; roboty instalacyjne elektryczne. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1372): KOD CPV: 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych KOD CPV: 45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego KOD CPV: 45315600-4 instalacje niskiego napięcia KOD CPV: 45315700-5 instalowanie stacji rozdzielczych KOD CPV: 45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOD CPV: 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: przedmiary robót, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja projektowa oraz projekt umowy. 4.Budynki w zakresie których będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będą nieczynne. 5.Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę Prawo budowlane, posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 6.Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność, estetykę i bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia oraz zabytkowy charakter nieruchomości. 7.W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia - należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub wyroby do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie opisu technicznego i podania nazwy produktu i producenta. 8.W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje materiały wskazane w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 9.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 10.Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i dokumentacją projektową, opracowanymi jak w opisie przedmiotu zamówienia oraz wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru. 11.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt). Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. 12.Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę. 13.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robót remontowych złomu. Wywóz złomu z terenu budowy winien następować po pisemnym powiadomieniu inspektora o zamiarze wywozu według zestawienia ilościowego materiałów uzyskanych z demontażu (złom) ze wskazaniem kryterium rodzajowego (złom stalowy, żeliwny, kolorowy). Zaakceptowany dokument przez inspektora będzie stanowić podstawę i uprawnienie Wykonawcy do wywozu złomu. Wykonawca w zakresie wywozu odpadów itp. jest zobowiązany dostosować się do obowiązujących regulacji Zamawiającego w tym zakresie.Wywieziony złom winien zostać przeważony w obecności inspektora wyznaczonego po stronie Zamawiającego.Wartość złomu zostanie ustalona na etapie rozliczenia wykonania robót określonych w przedmiocie zamówienia - cena ryczałtowa wynikająca z faktury za wykonane roboty budowlane zostanie pomniejszona o wartość złomu zgodnie z § 9 Ogólnych Warunków Umowy. Wartość złomu zostanie ustalona następująco:ilość kg złomu stalowego x 0,29 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim)ilość kg aluminium x 4,30 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim) 14.Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ma prawo dokonać wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu przygotowania oferty: 1)wizja lokalna będzie mogła mieć miejsce w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00, nie później niż do 22.02.2016 r.; 2)o dokonanie wizji lokalnej należy zwracać się pisemnie lub faksem pod nr: 261 48 32 22 - sprawa numer 2/2016. Zamawiający udzieli telefonicznie lub faksem lub pisemnie odpowiedzi wskazując termin wizji lokalnej. Osoby, które będą okazywać teren / budynek są upoważnione do udostępnienia budynku i terenu w zakresie jego okazania. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania należy kierować pisemnie bezpośrednio na adres Zamawiającego. 3)dokonania wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia może dokonać przedstawiciel Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, który udostępni przed rozpoczęciem wizji lokalnej imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, oraz dowód tożsamości; 4)z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół . 15.Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają Ogólne Warunki Umowy. 16.Zakazuje się dokonywanie wizji lokalnej, zdjęć, nagrań, zbierania danych z wykorzystywaniem aparatów latających, w tym BSP typu Dron.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości ogółem: 6.650,00 zł. 2.Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedno zadanie zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości sumy wadiów tych zadań. 3.Wysokość wadium na poszczególne zadania: ZADANIE NR 1: 900,00 zł ZADANIE NR 2: 700,00 zł ZADANIE NR 3 1.200,00 zł ZADANIE NR 4 800,00 zł ZADANIE NR 5: 950,00 zł ZADANIE NR 6: 800,00 zł ZADANIE NR 7: 950,00 zł ZADANIE NR 8: 350,00 zł 4.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. 5.W przypadku nie wniesienia wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., , poz. 1804 z późn. zm.). 7. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 2-5, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 8. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 25 1010 1078 0105 5913 9120 0000 W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas składa go w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. O wniesieniu wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 9. Wadium wnoszone w formie określonej w ust. 6 pkt 2-5 , należy: zdeponować w formie oryginału w kasie Zamawiającego - budynek nr 20 pokój nr 1 przed upływem terminu do składania ofert (Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty, dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem KASA - numer sprawy). Natomiast kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy należy załączyć do składanej oferty. Kasa czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -13.00. lub dołączyć oryginał dokumentu do oferty. 10. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy, numer zadania oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej) i adres, na który należy zwrócić wadium. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej (art. 46 ust. 4a Ustawy). 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Uwaga! Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 11 , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego (art. 46 ust. 3 Ustawy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.13wog.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach