Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na wykonaniu robót porządkowych i zabezpieczających konstrukcję budynku zabytkowego zlokalizowanego przy ul. Kijowskiej 3 w Białymstoku.

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, ul. gen. Józefa Bema 89/1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
  ul. gen. Józefa Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  REGON: 200241074
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu robót porządkowych i zabezpieczających konstrukcję budynku zabytkowego zlokalizowanego przy ul. Kijowskiej 3 w Białymstoku.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach