Przetargi.pl
Realizacja imiennych talonów na artykuły mięsne i wędliny dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w okresie od dnia 15 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 696 87 00 , fax. 56 696 87 02
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. Waryńskiego
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 696 87 00, fax. 56 696 87 02
  REGON: 57424330000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.grudziadz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja imiennych talonów na artykuły mięsne i wędliny dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w okresie od dnia 15 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja imiennych talonów obejmujących artykuły mięsne i wędliny dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w okresie od dnia 15 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie imiennego talonu wydawanego przez MOPR, zawierającego oznaczenie decyzji przyznającej świadczenie, dane podopiecznego (imię, nazwisko i adres), okres ważności talonu, kwotę i nazwę sklepu oraz dowodu tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem) i decyzji MOPR. Wykonawca przystępujący do przetargu musi posiadać co najmniej jeden czynny punkt sprzedaży detalicznej artykułów mięsnych i wędlin położony w Grudziądzu w rejonie miasta obejmującym daną część zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach