Przetargi.pl
PRZEGLĄDY SPRZĘTU POŻARNICZEGO - SPRAWA 4/2015

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ) ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 458 32 90, 458 32 00 , fax. 56 458 32 22
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
  ul. Czwartaków 1 1
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 458 32 90, 458 32 00, fax. 56 458 32 22
  REGON: 34090727700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa sektora finansów publicznych - wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEGLĄDY SPRZĘTU POŻARNICZEGO - SPRAWA 4/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są przeglądy sprzętu pożarniczego zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej oraz warunkami wyszczególnionymi w ogólnych warunkach umowy i ilościach określonych w formularzu ofertowym, według zadań następująco: 1)ZADANIE NR 1: Przegląd okresowy narzędzi hydraulicznych Holmatro - DPU 62P25, 2060 PU Core, DPU 61 P20; 2)ZADANIE NR 2: Przegląd okresowy pompy Lukas P-620 SG i narzędzi hydraulicznych; 3)ZADANIE NR 3: Przegląd okresowy kompresorów elektrycznych do ładowania butli aparatów powietrznych COLTRI MCH-6 ETC, CTC- 100 GX 160; 4)ZADANIE NR 4: Przegląd okresowy kompresora elektrycznego do ładowania butli aparatów powietrznych MSA 100 EFI; 5)ZADANIE NR 5: Przegląd okresowy kompresora elektrycznego do ładowania butli aparatów powietrznych Bauer Posejdon PE 3000 - TE; 6)ZADANIE NR 6: Przegląd okresowy aparatów powietrznych nadciś.: FENZY AERIS, masek aparatów oraz butli kompozytowych; 7)ZADANIE NR 7: Przegląd okresowy pił spalinowych MS-290 STIHL; 8)ZADANIE NR 8: Przegląd okresowy przecinarek spalinowych do stali i betonu TS-400, TS-800; 9)ZADANIE NR 9: Przegląd okresowy autopompy i układu wodno pianowego w samochodach pożarniczych typu: STAR P142CJ A24/10, STAR 14.225 A20/10, JELCZ 014 A32/10, Jelcz 010 A32/10, STAR 12.227 Zigler FP 16/8, SCANIA G440 CB 6x6 EHZ; 10)ZADANIE NR 10: Przegląd okresowy motopomp pożarniczych M8/8-1 silnik Kohler, M8/8 - PO7, pomp pływających Niagara 1 M4/2, Niagara Plus M4/2, Posejdon M8/2, pompy szlamowej KTH 80X Honda, pomp półszlamowych SST-50; 11)ZADANIE NR 11: Przegląd okresowy agregatów prądotwórczych GX 200 Honda, ED - 2400 GX 160 Honda, Fogo FH5540, silnik Honda GX270, GX 240 Honda Geko 4500 ED, G 200 Honda Geko 2500, FOGO FV 5540 X - silnik Briggs Stratton 9HP; 12)ZADANIE NR 12: Przegląd okresowy oraz kalibracja mierników gazów wybuchowych SCOTT 096 - 3264; 13)ZADANIE NR 13: Przegląd okresowy poduszek niskociśnieniowych Vetter; 14)ZADANIE NR 14: Przegląd okresowy poduszek wysokociśnieniowych Holmatro; 15)ZADANIE NR 15: Przegląd okresowy wentylatorów nadciśnieniowych PH-VP 450; 16)ZADANIE NR 16: Przegląd okresowy Agregatu pompowego 8000/8 na przyczepie; 17)ZADANIE NR 17: Przegląd okresowy motopomp pożarniczych TOHATSU M8/8, TOHATSU VC 72 AS. 2.Zakres wykonania usług przeglądów okresowych określonych jak powyżej należy wykonać co najmniej zgodnie z: 1)Zakresem prac wyszczególnionym poniżej oraz warunkami umowy; 2)Polskimi Normami ogólnie dostępnymi m.in. w Komitecie Normalizacyjnym; 3)Instrukcjami obsługi lub eksploatacji danego urządzenia lub narzędzi oraz obowiązującej dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu; 4)Obowiązującymi przepisami w zakresie wykonywanej usługi. 3.Wymagany minimalny zakres czynności: 1)ZADANIE NR 1: Przegląd okresowy narzędzi hydraulicznych Holmatro - DPU 62P25, 2060 PU Core, DPU 61 P20 Nazwa czynności: 1)wymiana filtrów powietrza 2)wymiana świec zapłonowych 3)sprawdzenie układu rozruchu silnika 4)sprawdzenie parametrów pracy silnika 5)sprawdzenie szczelności zwijadeł 6)sprawdzenie szczelności przyłączy kości zwijadeł 7)sprawdzenie szczelności króćca zaworu 8)sprawdzenie szczelności kości przyłącza 9)sprawdzenie szczelności szybkozłącza pompy 10)sprawdzenie szczelności szybkozłączy narzędzi 11)sprawdzenie szczelności i działania zaworu bezpieczeństwa 12)sprawdzenie ciśnienia maksymalnego 13)sprawdzenie sił nacisku i rozwarcia narzędzi 14)wymiana oleju hydraulicznego Ilość czynności w roku: raz w roku - wrzesień Ilość zestawów ogółem: 3 zestawy ZESTAW: Holmatro - DPU 62P25 - 1 zestaw MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Jamy gm. Rogóźno - teren Jednostki Wojskowej 4224 - Skład Gardeja ZESTAW: 2060 PU Core - 1 zestaw MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) ZESTAW: DPU 61 P20 - 1 zestaw MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 2)ZADANIE NR 2: Przegląd okresowy pompy Lukas P-620 SG i narzędzi hydraulicznych Nazwa czynności: 1)wymiana filtrów powietrza 2)wymiana świec zapłonowych 3)sprawdzenie układu rozruchu silnika 4)sprawdzenie parametrów pracy silnika 5)sprawdzenie szczelności zwijadeł 6)sprawdzenie szczelności przyłączy kości zwijadeł 7)sprawdzenie szczelności króćca zaworu 8)sprawdzenie szczelności kości przyłącza 9)sprawdzenie szczelności szybkozłącza pompy 10)sprawdzenie szczelności szybkozłączy narzędzi 11)sprawdzenie szczelności zaworu bezpieczeństwa 12)sprawdzenie ciśnienia maksymalnego 13)sprawdzenie sił nacisku i rozwarcia narzędzi 14)wymiana oleju hydraulicznego Ilość czynności w roku: raz w roku - lipiec Ilość zestawów ogółem:1 zestaw ZESTAW: pompa Lukas P-620 SG i narzędzi hydraulicznych - 1 zestaw MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 3)ZADANIE NR 3: Przegląd okresowy kompresorów elektrycznych do ładowania butli aparatów powietrznych COLTRI MCH-6 ETC, CTC- 100 GX 160 Nazwa czynności: 1)wymiana filtra oczyszczania powietrza 2)wymiana filtra wstępnego powietrza 3)wymiana oleju 4)sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa 5)sprawdzenie czystości powietrza zgodnie z normą PN-EN 12021 6)dokonanie przeglądu poprawności działania przyrządów pomiarowych 7)wymiana paska napędowego Ilość czynności w roku:dwa razy w roku:maj,listopad Ilość sprzętu ogółem: 4 szt. SPRZĘT:Aparaty powietrzne COLTRI MCH-6 ETC-3 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) SPRZĘT:Aparaty powietrzne CTC- 100 GX 160 - 1 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Jamy gm. Rogóźno - teren Jednostki Wojskowej 4224 - Skład Gardeja Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 4)ZADANIE NR 4: Przegląd okresowy kompresora elektrycznego do ładowania butli aparatów powietrznych MSA 100 EFI Nazwa czynności: 1)wymiana filtra oczyszczania powietrza 2)wymiana filtra wstępnego powietrza 3)wymiana oleju 4)sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa 5)sprawdzenie czystości powietrza zgodnie z normą PN-EN 12021 6)dokonanie przeglądu poprawności działania przyrządów pomiarowych 7)wymiana paska napędowego Ilość czynności w roku: dwa razy w roku: maj,listopad Ilość sprzętu ogółem: 1 szt. SPRZĘT:kompresor elektryczny do ładowania butli aparatów powietrznych - MSA 100EFI - 1 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 5)ZADANIE NR 5: Przegląd okresowy kompresora elektrycznego do ładowania butli aparatów powietrznych Bauer Posejdon PE 3000 - TE Nazwa czynności: 1)wymiana filtra oczyszczania powietrza 2)wymiana filtra wstępnego powietrza 3)wymiana oleju 4)sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa 5)sprawdzenie czystości powietrza zgodnie z normą PN-EN 12021 6)dokonanie przeglądu 7)poprawności działania przyrządów pomiarowych 8)wymiana paska napędowego Ilość czynności w roku: dwa razy w roku:maj,listopad Ilość sprzętu ogółem: 1 szt. SPRZĘT:kompresor elektryczny do ładowania butli aparatów powietrznych - Bauer Posejdon PE 3000-TE - 1 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 6)ZADANIE NR 6: Przegląd okresowy aparatów powietrznych nadciś.: FENZY AERIS, masek aparatów oraz butli kompozytowych Nazwa czynności 1)sprawdzenie szczelności, konserwacja ,badanie dynamiczne na sztucznym płucu, dezynfekcja, kontrola końcowa, dopuszczenie do użytku, wpis do książki paszportowej. 2)dokonanie przeglądu poprawności działania przyrządów pomiarowych 3)wymiana membram wydechowych zaworów w półmaskach 4)wymiana uszczelek pod łącznik air klik 5)wymiana przy jednym aparacie pokrętła reduktora PF nr 1609787 (1 szt.) Ilość czynności w roku: dwa razy w roku: maj,listopad Ilość sprzętu ogółem: 39 szt. SPRZĘT:aparaty powietrzne nadciś. FENZY AERIS, maski aparatów oraz butle kompozytowe -36 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Sprzęt:aparaty powietrzne nadciś. FENZY AERIS, maski aparatów oraz butle kompozytowe - 3 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Jamy gm. Rogóźno - teren Jednostki Wojskowej 4224 - Skład Gardeja Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 7)ZADANIE NR 7: Przegląd okresowy pił spalinowych MS-290 STIHL Nazwa czynności: 1)wymiana filtra powietrza 2)wymiana świec zapłonowych 3)sprawdzenie działania układu rozruchowego silnika 4)sprawdzenie parametrów pracy silnika 5)sprawdzenie działania hamulca bezpieczeństwa 6)wymiana smoczka 7)ostrzenie łańcucha 8)regulacja naciągu łańcucha 9)regulacja pracy silnika Ilość czynności w roku: raz w roku: sierpień Ilość sprzętu ogółem:16 szt. Sprzęt:piły spalinowe MS-290 STIHL - 14 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Sprzęt:piły spalinowe MS-290 STIHL- 2 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Jamy gm. Rogóźno - teren Jednostki Wojskowej 4224 - Skład Gardeja Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 8)ZADANIE NR 8: Przegląd okresowy przecinarek spalinowych do stali i betonu TS-400, TS-800 Nazwa czynności: 1)wymiana filtra powietrza 2)wymiana świec zapłonowych 3)sprawdzenie działania układu rozruchowego silnika 4)sprawdzenie parametrów pracy silnika 5)sprawdzenie działania hamulca bezpieczeństwa 6)wymiana smoczka 7)wymiana paska klinowego 8)sprawdzenie mocowania tarczy tnącej 9)regulacja pracy silnika Ilość czynności w roku: raz w roku: sierpień Ilość sprzętu ogółem: 8 szt. Sprzęt: przecinarki spalinowych do stali i betonu TS-400 - 5 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Sprzęt:przecinarki spalinowych do stali i betonu TS-800 -3 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 9)ZADANIE NR 9: Przegląd okresowy autopompy i układu wodno pianowego w samochodach pożarniczych typu: STAR P142CJ A24/10, STAR 14.225 A20/10, JELCZ 014 A32/10, Jelcz 010 A32/10, STAR 12.227 Zigler FP 16/8, SCANIA G440 CB 6x6 EHZ Nazwa czynności: 1)sprawdzenie szczelności autopompy 2)przegląd autopompy - smarowanie 3)przegląd skrzyni napędowej autopompy 4)przegląd wału napędowego autopompy 5)przegląd urządzenia zasysającego 6)przegląd zaworu głównego 7)przegląd zaworów tłocznych 8)przegląd manometrów i manowakuometrów 9)sprawdzenie instalacji elektrycznej i automatyki sterowania autopompy 10)próba sprawności podzespołów wodno-pianowych ,ciśnienia i wydajności autopompy, 11)dokonanie przeglądu poprawności działania przyrządów pomiarowych Ilość czynności w roku: raz w roku: czerwiec Ilość sprzętu ogółem: 12 szt. Uwaga! Dodatkowo w pojeździe Scania G440 CB 6x6 EHZ należy dokonać: - wymiany oleju w trokomacie - sprawdzenie prawidłowej pracy systemu proszkowego - sprawdzenie szczelności układu sterowania - sprawdzenie prawidłowej pracy działka proszkowego (sprawdzenie układu sterowania) Autopompy i układ wodno pianowy w samochodach pożarniczych typu: STAR P142CJ A24/10 - 3 szt. STAR 14.225 A20/10 - 1 szt. JELCZ 014 A32/10 - 3 szt. Jelcz 010 A32/10 -1 szt. STAR 12.227 Zigler Fp 16/8 - 3 szt. SCANIA G440 CB 6x6 EHZ - 1 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 10)ZADANIE NR 10:Przegląd okresowy motopomp pożarniczych M8/8-1 silnik Kohler, M8/8 - PO7, pomp pływających Niagara 1 M4/2, Niagara Plus M4/2, Posejdon M8/2, pompy szlamowej KTH 80X Honda, pomp półszlamowych SST-50 Nazwa czynności: 1)sprawdzenie szczelności pompy 2)przegląd elektroniki silnika 3)sprawdzenie regulatora obrotów 4)przegląd pompy jakiej 5)przegląd pompy zasysającej 6)wymiana oleju w regulatorze obrotów 7)sprawdzenie gaźnika 8)wymiana świec zapłonowych 9)wymiana filtra powietrza, 10)dokonanie próby szczelności i ciśnienia 11)przegląd trokomatów 12)wymiana filtra paliwa Ilość czynności w roku: raz w roku: czerwiec Ilość sprzętu ogółem: 13 szt. Sprzęt:motopompa pożarnicza M8/8-1 silnik Kohler -1 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Sprzęt:motopompa pożarnicza M8/8 - PO7 - 1 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Jamy gm. Rogóźno - teren Jednostki Wojskowej 4224 - Skład Gardeja Sprzęt: pompy pływające Niagara 1 M4/2 - 2 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Sprzęt:pompa pływająca Niagara Plus M4/2 - 1 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Sprzęt:pompy pływające Posejdon M8/2 -1 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Jamy gm. Rogóźno - teren Jednostki Wojskowej 4224 - Skład Gardeja Sprzęt:pompy pływające Posejdon M8/2 - 4 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Sprzęt:pompa szlamowa KTX 80X Honda - 1 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Sprzęt:pompy półszlamowa SST-50 - 2 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 11)ZADANIE NR 11:Przegląd okresowy agregatów prądotwórczych GX 200 Honda, ED - 2400 GX 160 Honda, Fogo FH5540, silnik Honda GX270, GX 240 Honda Geko 4500 ED, G 200 Honda Geko 2500, FOGO FV 5540 X - silnik Briggs Stratton 9HP Nazwa czynności: 1)przegląd elektroniki silnika 2)wymiana świec zapłonowych 3)wymiana filtra powietrza 4)wymiana oleju w silniku 5)wymiana filtra oleju 6)sprawdzenie parametrów pracy silnika 7)sprawdzenie parametrów pod obciążeniem (moc max) 8)sprawdzenie zabezpieczenia prądnicy 9)kontrola gniazd wtykowych poboru energii 10)dokonanie przeglądu poprawności działania przyrządów pomiarowych Ilość czynności w roku: raz w roku: czerwiec Ilość sprzętu ogółem: 10 szt. Sprzęt: agregaty prądotwórcze GX 200 Honda - 3 szt.MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) agregat prądotwórczy Sprzęt: ED - 2400 GX 160 Honda - 1 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Sprzęt: agregaty prądotwórcze Fogo FH5540, silnik Honda GX270 - 2 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Sprzęt:agregaty prądotwórcze GX 240 Honda Geko 4500 ED - 1 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Jamy gm. Rogóźno - teren Jednostki Wojskowej 4224 - Skład Gardeja Sprzęt:agregaty prądotwórcze G 200 Honda Geko 2500 - 1 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Jamy gm. Rogóźno - teren Jednostki Wojskowej 4224 - Skład Gardeja Sprzęt:agregaty prądotwórcze FOGO FV 5540 X - silnik Briggs Stratton 9HP - 2 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 12)ZADANIE NR 12: Przegląd okresowy oraz kalibracja mierników gazów wybuchowych SCOTT 096 - 3264 Nazwa czynności: przegląd i kalibracja Ilość czynności w roku: dwa razy w roku:kwiecień,październik Ilość sprzętu ogółem: 5 szt. Sprzęt: mierniki gazów wybuchowych SCOTT 096-3264 - 5 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 13)ZADANIE NR 13:Przegląd okresowy poduszek niskociśnieniowych Vetter Nazwa czynności: 1)sprawdzenie szczelności, przegląd reduktorów i sterowników 2)dokonanie przeglądu poprawności działania przyrządów pomiarowych Ilość czynności w roku: raz w roku: wrzesień Ilość zestawów ogółem: 2 zestawy Sprzęt: Poduszki niskociśnieniowe Vetter - 1 zestaw MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Sprzęt:Poduszki niskociśnieniowe Vetter - 1 zestaw MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Jamy gm. Rogóźno - teren Jednostki Wojskowej 4224 - Skład Gardeja Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 14)ZADANIE NR 14:Przegląd okresowy poduszek wysokociśnieniowych Holmatro Nazwa czynności: 1)sprawdzenie szczelności, 2)przegląd reduktorów i sterowników 3)dokonanie przeglądu poprawności działania przyrządów pomiarowych Ilość czynności w roku: raz w roku: wrzesień Ilość zestawów ogółem: 4 zestawy Sprzęt:Poduszki wysokociśnieniowe Holmatro - 4 zestawy MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 15)ZADANIE NR 15: Przegląd okresowy wentylatorów nadciśnieniowych PH-VP 450 Nazwa czynności:1)wymiana oleju 2)wymiana filtrów 3)wymiana świec zapłonowych 4)przegląd zespołów elektroniki Ilość czynności w roku: raz w roku: sierpień Ilość ogółem: 11 szt. Sprzęt: Wentylator nadciśnieniowy PH-VP 450 -10 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Sprzęt:Wentylator nadciśnieniowy PH-VP 450 - 1 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Jamy gm. Rogóźno - teren Jednostki Wojskowej 4224 - Skład Gardeja Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 16)ZADANIE NR 16: Przegląd okresowy Agregatu pompowego 8000/8 na przyczepie Nazwa czynności: 1)wymiana oleju 2)wymiana filtra paliwa 3)wymiana świec zapłonowych 4)przeprowadzenie próby ciśnieniowej pod kątem szczelności Ilość czynności w roku: raz w roku: wrześniu Ilość ogółem: 1 szt. Sprzęt: Agregatu pompowego 8000/8 na przyczepie - 1 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 17)ZADANIE NR 17: Przegląd okresowy motopomp pożarniczych TOHATSU M8/8,TOHATSU VC 72 AS Nazwa czynności: 1)sprawdzenie szczelności pompy 2)przegląd elektroniki silnika 3)sprawdzenie regulatora obrotów 4)przegląd pompy 5)przegląd pompy zasysającej 6)wymiana oleju w regulatorze obrotów 7)sprawdzenie gaźnika 8)wymiana świec zapłonowych 9)wymiana filtra powietrza 10)dokonanie próby szczelności i ciśnienia 11)przegląd trokomatów 12)wymiana filtra paliwa Ilość czynności w roku: raz w roku: październik Ilość ogółem - 14 szt. Sprzęt: motopompy pożarnicze TOHATSU M8/8 - 2 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Sprzęt:motopompy pożarnicze TOHATSU VC 72 AS - 12 szt. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5 4.Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia w cyklach jak określono powyżej. 5.Realizacja usług odbywać się będzie w miejscowości Grupa gm. Dragacz ul. Dworcowa - teren Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog) i/lub miejscowści Jamy gm. Rogóźno - teren Jednostki Wojskowej 4224 - Skład Gardeja (w zależności od zadania). 6.Wykonawca realizując usługi na terenie CSLog i JW 4224 zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych i porządkowych obowiązujących na terenie CSLog i JW 4224. 7.Po zrealizowaniu usługi Wykonawca winien uprzątnąć miejsce, w którym wykonywał czynności związane z realizacją usługi oraz odebrać zużyte części i płyny eksploatacyjne i zabrudzone czyściwa (o ile wystąpią dla danego zadania). 8.Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione elementy, materiały oraz wykonaną usługę:dla zadania nr: 1, 2, 7, 8 , 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 - na okres 12 miesięcy, dla zadania nr: 3, 4, 5, 6, 12 - na okres 6 miesięcy po pierwszym przeglądzie i 6 miesięcy po drugim przeglądzie od dnia protokolarnego przyjęcia sprzętu po wykonanej usłudze. 9.Okres ważności przeglądu w danym zadaniu musi być zgodny z wymaganiami producenta sprzętu i obowiązującymi w tym zakresie normami (data przeglądu zostanie odnotowana w książce serwisowej sprzętu). 10.Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają Ogólne Warunki Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504132005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas realizacji zamówienia w okolicznościach, o których mowa w par. 4 ust. 3 OWU
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.13wog.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach