Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych: Droga Gminna nr 391027T Tarłów- Kozłówek Ostrowiecki od km 0+80 do km 1+ 70 i droga gminna nr 391038T Janów przez wieś- granica województwa od km 0+0,00 do km 0+902.

Gmina Tarłów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-515 Tarłów, Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158 385 111 , fax. 158 385 120
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarłów
  Rynek 2
  27-515 Tarłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 158 385 111, fax. 158 385 120
  REGON: 83041002000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych: Droga Gminna nr 391027T Tarłów- Kozłówek Ostrowiecki od km 0+80 do km 1+ 70 i droga gminna nr 391038T Janów przez wieś- granica województwa od km 0+0,00 do km 0+902.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres i technologia przebudowy drogi nr . - nr 391027T Tarłów - Kozłówek Ostrowiecki od km. 0+80,00 do km 1+70,00 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym, • Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubość średnia 3cm mechanicznie na powierzchni 4626m2. • Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km w ilości 138,78m3. • Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników - wariant 1. • Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transportem urobku na odl. 1km sam. samowyładowczymi wariant 1 • Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową gr. 3 cm mechanicznie – wariant 1, w ilości 472,575t. • Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna), • Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24kg m 32. • Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 60x40x5 co 1,5m,m 16 • Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych wariant 1 szt. 12. • Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow` ponad 0,3 m2 szt.16. • Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm na powierzchni 922,5m. 4. Konstrukcja nawierzchni drogi nr. 391038T Janów przez wieś-granica województwa od km 0+0,00 do km 0+902, 5. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym 6. Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników - wariant 1.na powierzchni 1353,00m2. 7. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transportem urobku na odl. 1km sam. samowyładowczymi wariant 1 w ilości 135,3m3. • Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową grubość 3cm mechanicznie w ilości 244,8870t. • Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna), w ilości 3193,00m2. • Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm warstwa górna na powierzchni 1353,00m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach