Przetargi.pl
„Przebudowa budynku głównego Komendy wraz z modernizacją placu wewnętrznego KP PSP w Hajnówce”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, 11 Listopada 4
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 47 7118160
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce
  11 Listopada 4
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 47 7118160
  REGON: 050617799
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-hajnowka
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa budynku głównego Komendy wraz z modernizacją placu wewnętrznego KP PSP w Hajnówce”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach