Przetargi.pl
Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminie Łomża poprzez modernizację i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Gaci Etap I rozbudowa budynku świetlicy - stan surowy zamknięty

Gmina Łomża ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, Marii Skłodowskiej-Curie 1a
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łomża
  Marii Skłodowskiej-Curie 1a
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  REGON: 450669944
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminalomza.pl/bip/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminie Łomża poprzez modernizację i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Gaci Etap I rozbudowa budynku świetlicy - stan surowy zamknięty
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach