Przetargi.pl
Organizacja i realizacja kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców w ramach projektu „Przystań Wałcz”

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁCZU ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁCZU
  Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 570799970
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pcpr.powiatwalecki.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i realizacja kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców w ramach projektu „Przystań Wałcz”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach