Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, w tym dla zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Część 1:1.Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Czernina Dolna,2.Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Czernina Górna,3.Zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców w m. Witoszyce,4.Zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców w m. Sławęcice,5.Doposażenie placu zabaw w m. Bronów,6.Doposażenie placu zabaw w m. Nowa Wioska,7.Doposażenie placu zabaw w m. Radosław,8.Doposażenie placu zabaw w m. Strumyk,9.Doposażenie placu zabaw w m. Włodków D....

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5443644 , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 065 5443644, fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, w tym dla zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Część 1:1.Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Czernina Dolna,2.Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Czernina Górna,3.Zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców w m. Witoszyce,4.Zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców w m. Sławęcice,5.Doposażenie placu zabaw w m. Bronów,6.Doposażenie placu zabaw w m. Nowa Wioska,7.Doposażenie placu zabaw w m. Radosław,8.Doposażenie placu zabaw w m. Strumyk,9.Doposażenie placu zabaw w m. Włodków D....
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, w tym dla zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, tj. Część 1 zamówienia: - 1. Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Czernina Dolna - 2 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Czernina Górna - 3. Zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców w m. Witoszyce - 4. Zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców w m. Sławęcice - 5. Doposażenie placu zabaw w m. Bronów - 6. Doposażenie placu zabaw w m. Nowa Wioska - 7. Doposażenie placu zabaw w m. Radosław - 8. Doposażenie placu zabaw w m. Strumyk - 9. Doposażenie placu zabaw w m. Włodków Dolny Część 2 zamówienia: - 1. Zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców w m. Stara Góra Zakres opracowań: Część 1 zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie niezbędnym do dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia robót dla poniższych zadań (Zamawiający sam dokona zgłoszenia robót). Wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) z wynagrodzeniem ryczałtowym * oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych. Zadania: - 1. Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Czernina Dolna Lokalizacja: wieś Czernina Dolna, gmina Góra, woj. dolnośląskie, działka o numerze ewid. 253/2 Projektowany zakres i wytyczne: zaprojektowanie ogrodzenia wg układu na załączonej do SIWZ mapce nr 1 - tylna część ogrodzenia i boki z siatki powlekanej ze słupkami, przód z paneli ocynkowanych oraz brama wjazdowa z prawej strony wzorowana na bramie głównej do wywozu nieczystości. Dł. ogrodzenia: ok. 151 mb x 1,25 m siatki wraz z krawężnikami, przód ok. 45 mb x1,25 m ogrodzenia z paneli siatkowych oraz brama 4 m szer. Zdjęcia obiektu oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wyrysem stanowią załącznik do SIWZ. - 2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Czernina Górna Lokalizacja: wieś Czernina Górna, gmina Góra, woj. dolnośląskie, działka o numerze ewid. 143 Projektowany zakres i wytyczne: zaprojektowanie ogrodzenia wg układu na załączonej mapce nr 2 - bok ogrodzenia z paneli betonowych przód z paneli siatkowych ocynkowanych wraz z bramą wjazdową i bramką. Dł. ok. 22 mb ogrodzenia z paneli betonowych, ok. 21 mb x 1,25 m ogrodzenia z paneli siatkowych z przodu wraz z bramą 4 m i furtką 1 m szer. Zdjęcia obiektu oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wyrysem stanowią załącznik do SIWZ. - 3. Zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców w m. Witoszyce Lokalizacja: wieś Witoszyce, gmina Góra, woj. dolnośląskie, działka o numerze ewid. 248 (numer ewid. działki przed scaleniem - 928) Projektowany zakres i wytyczne: układ wg załączonej mapki nr 3, zagospodarowanie strefy wypoczynku - planuje się przeniesienie placu zabaw z działki nr 242 na działkę nr 248, rekultywacja działki oraz posianie trawy. Należy ująć w dokumentacji słupki do ogrodzenia z siatki (sołectwo posiada już siatkę o dł. 120 mb) oraz doprojektować ogrodzenie z paneli siatkowych wraz ze słupkami oraz bramą i bramką wejściową. Dł.: 120 mb ogrodzenia z siatki (w posiadaniu sołectwa) oraz 80 mb ogrodzenia z paneli siatkowych wraz ze słupkami oraz bramą 4 m i bramką 1 m. Wykonanie we własnym zakresie przez sołectwo. Przygotowanie podłoża pod urządzenia zabawowe w strefie bezpieczeństwa oraz doposażenie przeniesionego placu zabaw w dodatkowe elementy: huśtawka ogrodowa drewniana z oparciem, huśtawka wagowa drewniana z siedziskami i uchwytami wykonanymi ze stali i tworzywa tzn. ważka, piaskownica z bali, ławo stół ogrodowy z drewna, kosz na śmieci. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wyrysem stanowi załącznik do SIWZ. - 4. Zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców w m. Sławęcice Lokalizacja: wieś Sławęcice, gmina Góra, woj. dolnośląskie, działka o numerze ewid. 110/1 Projektowany zakres i wytyczne: zakres obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania strefy wypoczynku, przygotowanie terenu pod plac zabaw - podłoże z piasku w strefie bezpieczeństwa urządzeń, ulokowanie urządzeń na placu zabaw: zestaw drewniany składający się z trzech wieży z drabinkami połączonych pomostami oraz plastikowej zjeżdżalni, zestaw gimnastyczny drewniany składający się z drabinki, ścianki tzn. kratownicy, zjeżdżalni oraz huśtawki łańcuchowej pojedynczej i ścianki ze sznurkiem do podciągania. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - ławki ogrodowe - 4 szt. z oparciem o konstrukcji metalowej i drewnianym poszyciu. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wyrysem stanowi załącznik do SIWZ. - 5. Doposażenie placu zabaw w m. Bronów Lokalizacja: wieś Bronów, gmina Góra, woj. dolnośląskie, działka o numerze ewid. 66/5 Projektowany zakres i wytyczne: zakres obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania strefy wypoczynku na terenie istniejącego placu zabaw, w tym: przygotowanie terenu pod plac zabaw - podłoże z piasku w strefie bezpieczeństwa urządzeń, ulokowanie urządzeń na placu zabaw: ławo stół ogrodowy z drewna, ławka drewniana bez oparcia szt. 1, namiot drewniany tzn. wigwam, huśtawka wagowa drewniana z siedziskami i uchwytami wykonanymi ze stali i tworzywa tzn. ważka, zestaw drewniany małpie figle plus składający się z dwóch wieży połączonych pomostem, plastikowej zjeżdżalni oraz drabinki do podciągania, zestaw drewniany II składający się z plastikowej zjeżdżalni oraz huśtawki łańcuchowej podwójnej, zestaw drewniany - składający się z plastikowej zjeżdżalni, ścianki do wspinania tzn. kratownicy oraz drabinki, ogrodzenie terenu - etap II. Zdjęcia obiektu oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wyrysem stanowią załącznik do SIWZ. - 6. Doposażenie placu zabaw w m. Nowa Wioska Lokalizacja: wieś Nowa Wioska, gmina Góra, woj. dolnośląskie, działka o numerze ewid. 28 Projektowany zakres i wytyczne: zakres obejmuje wykonanie projektu doposażenia placu zabaw w nowe urządzenia oraz przygotowania terenu pod plac zabaw - podłoże z piasku w strefie bezpieczeństwa urządzeń, ulokowanie urządzeń na placu zabaw takich jak: huśtawka wagowa drewniana z siedziskami i uchwytami wykonanymi ze stali i tworzywa tzn. ważka, huśtawka łańcuchowa podwójna duet, ogrodzenie terenu - etap II. Zdjęcia obiektu oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wyrysem stanowią załącznik do SIWZ. - 7. Doposażenie placu zabaw w m. Radosław Lokalizacja: wieś Radosław, gmina Góra, woj. dolnośląskie, działka o numerze ewid. 538 Projektowany zakres i wytyczne: zakres obejmuje wykonanie projektu doposażenia istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe oraz przygotowania terenu pod plac zabaw - podłoże z piasku pod wszystkimi urządzeniami na placu - w strefie bezpieczeństwa urządzeń, doposażenie w nowe urządzenia typu: huśtawka wagowa drewniana z siedziskami i uchwytami wykonanymi ze stali i tworzywa tzn. ważka, pociąg drewniany składający się z ciuchci oraz dwóch wagoników z drewnianymi siedziskami, ławka drewniana po łuku bez oparcia szt. 9. Zdjęcia obiektu oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wyrysem stanowią załącznik do SIWZ. - 8. Doposażenie placu zabaw w m. Strumyk Lokalizacja: wieś Strumyk, gmina Góra, woj. dolnośląskie, działka o numerze ewid. 117/1 Projektowany zakres i wytyczne: zakres obejmuje wykonanie projektu doposażenia istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe oraz przygotowania terenu pod plac zabaw - podłoże z piasku pod wszystkimi urządzeniami na placu - w strefie bezpieczeństwa urządzeń, doposażenie placu w nowe urządzenia typu: zestaw gimnastyczny drewniany składający się z dwóch drabinek z drążkami do podciągania, krzyżaka z drabinek oraz drabinki z liną do podciągania, ścianka drewniana tzn. kratownica wraz z drewnianym słupkiem do wspinaczki, huśtawka łańcuchowa podwójna duet z jednym siedziskiem kubełkowym dla młodszych dzieci, huśtawka wagowa drewniana z siedziskami i uchwytami wykonanymi ze stali i tworzywa tzn. ważka, ogrodzenie terenu - etap II. Zdjęcia obiektu oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wyrysem stanowią załącznik do SIWZ. - 9. Doposażenie placu zabaw w m. Włodków Dolny Lokalizacja: wieś Włodków Dolny, gmina Góra, woj. dolnośląskie, działka o numerze ewid. 56/2 Projektowany zakres i wytyczne: zakres obejmuje wykonanie projektu terenu pod plac zabaw - podłoże z piasku w strefie bezpieczeństwa urządzeń, ulokowanie urządzeń na placu zabaw: zestaw gimnastyczny drewniany składający się z drabinki, ścianki tzn. kratownicy, zjeżdżalni oraz huśtawki łańcuchowej pojedynczej i ścianki ze sznurkiem do podciągania, huśtawka wagowa drewniana z siedziskami i uchwytami wykonanymi ze stali i tworzywa tzn. ważka, ogrodzenie terenu - etap II. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wyrysem stanowi załącznik do SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia I części postępowania, Wykonawca winien opracować: A. Dokumentacja geodezyjna: mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów opiniodawczych w skali 1:500- załącznik do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla każdego z zadań, B. Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót według uzgodnionych z Inwestorem etapów robót i kosztorysu inwestorskiego dla poszczególnych etapów w zakresie umożliwiającym Inwestorowi dokonania zgłoszenia robót, w tym: a) opracowanie 5 egz. dokumentacji projektowej (projekt budowlany-wykonawczy) stanowiącej przedmiot zamówienia w wersji papierowej wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, dla każdego zadania oddzielnie, b) opracowanie odrębnie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego wg uzgodnionych z Inwestorem etapów robót - po 2 egz. w wersji papierowej, w tym ,,kosztorysy ślepe,, dla oferenta, dla każdego zadania odrębnie c) pracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej dla każdego zadania odrębnie d) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) - 2 egz. w wersji papierowej dla każdego zadania odrębnie e) przygotowanie dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF (przedmiary wg uzgodnionych etapów winny być również udostępnione w odrębnym od kosztorysu pliku PDF), umożliwiającej opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie - 1 szt. płyty CD, dla każdego zadanie odrębnie, f) inne niezbędne do realizacji zadań uzgodnienia, zgody, pozwolenia i zatwierdzenia wymagane na podstawie ustawy Prawo Budowlane oraz przede wszystkim wymagane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, dla każdego z zadań. Część 2 zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę leży po stronie Zamawiającego. Wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) z wynagrodzeniem ryczałtowym * oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych. - 1. Zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców w m. Stara Góra Lokalizacja: wieś Stara Góra, gmina Góra, woj. dolnośląskie, działka o numerze ewid. 283/4 Projektowany zakres i wytyczne: zagospodarowanie strefy wypoczynku: doprojektowanie ogrodzenia wg układu na załączonej mapce nr 4- ogrodzenie z paneli siatkowych wraz z podmurówką oraz bramką wejściową. Doposażenie w urządzenia fitness - biegacz i orbitrek oraz ławka, dł. 50 mb x 1,25 mb panele siatkowe wraz z e słupkami i bramką wejściową o szer. 1 m. Zdjęcia istniejącego obiektu oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wyrysem stanowią załącznik do SIWZ. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w strefie ,,A,, ochrony konserwatorskiej, układ przestrzenny części wsi z XIII-XX jest wpisany do rejestru zabytków pod nr rej.: 1333/A z 1.09.1992 r. W ramach przedmiotu zamówienia w II części postępowania, Wykonawca winien opracować: A. Dokumentacja geodezyjna: mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500- załącznik do wniosku o pozwolenie ma budowę B. Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót według uzgodnionych z Inwestorem etapów robót i kosztorysu inwestorskiego dla poszczególnych etapów w zakresie umożliwiającym Inwestorowi wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, w tym: a) opracowanie 5 egz. dokumentacji projektowej (projekt budowlany-wykonawczy) stanowiącej przedmiot zamówienia w wersji papierowej wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, b) opracowanie odrębnie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego wg uzgodnionych z Inwestorem etapów robót - po 2 egz. w wersji papierowej, w tym ,,kosztorysy ślepe,, dla oferenta, c) pracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej, d) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) - 2 egz. w wersji papierowej, e) przygotowanie dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF (przedmiary wg uzgodnionych etapów winny być również udostępnione w odrębnym od kosztorysu pliku PDF), umożliwiającej opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie - 1 szt. płyty CD, f) inne niezbędne do realizacji zadania uzgodnienia, zgody, pozwolenia i zatwierdzenia wymagane na podstawie ustawy Prawo Budowlane oraz przede wszystkim wymagane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, w tym pozwolenia na prowadzenie prac. g) ewentualna konieczność wykonania opracowań archeologicznych lub uzyskania zgody na ratownicze badania archeologiczne i związane z tym koszty leżą po stronie Zamawiającego. 3.1. Postanowienia dotyczące zarówno I i II części zamówienia: 3.1.1.Do obowiązków Wykonawcy należy: a) sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia b) na bieżąco konsultować z Zamawiającym realizację przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić, c) konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowania dokumentacji, dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty elementów, tj. rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych, przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią optymalizację kosztów. d) koncepcję zadania inwestycyjnego w formie papierowej należy przedstawić Zamawiającemu celem jego zatwierdzenia przed ostatecznym opracowaniem całości dokumentacji. e) rozwiązania projektowe na roboczo należy uzgodnić w siedzibie Zamawiającego: - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- Naczelnik Leszek Szendryk - Biuro Obsługi Organów Gminy - Kierownik Ryszard Szlafka 3.1.2.Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które następnie służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do stosowania się do zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Zastosowane materiały i urządzenia nie mogą być opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a wskazane muszą zawierać zapis ,,lub równoważne,,. Przy użyciu zapisów: dopuszcza się rozwiązania równoważne projektant załączy do dokumentacji kartę rozwiązań równoważnych, w której opisuje możliwie dokładnie kryteria /parametry/ decydujące o równoważności. 3.1.3.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów i norm. 3.1.4.Dokumentacja projektowa lub część stanowiąca umowny przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 3.1.5.Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru. 3.1.6. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany do: - jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich (odrębnie dla każdego z etapów - wg wskazań Zamawiającego) w terminie wskazanym przez Zamawiającego (dla każdego z zadań jednorazowo). Termin wykonania 14 dni od daty przesłania stosownego pisma Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, - wyjaśniania i/lub wprowadzania zmian na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach opisanych w projekcie umowy, - uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót bądź udzielania wyjaśnień dot. dokumentacji w trakcie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót. - udzielania w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyjaśnień / odpowiedzi za pośrednictwem Zamawiającego potencjalnym oferentom, uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotowa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią opis przedmiotu zamówienia lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy. Termin wykonania 3 dni od daty przesłania treści zapytań Wykonawców i/lub informacji wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. - wprowadzenia zmian w dokumentacji na etapie wykonawstwa, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy. Powyższe materiały należy przekazać Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym, z zastrzeżeniem, iż przedmiary winny być również udostępnione w odrębnym od kosztorysu pliku PDF. 3.1.7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności zgodnie z: a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2013 r. poz. 1129) b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) c) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm). *Wykonawca winien opracować dokumentację projektową w szczegółowości umożliwiającej Zamawiającemu ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania z ryczałtowym wynagrodzeniem Wykonawcy robót budowlanych. W tym przypadku przedmiar ma charakter wyłącznie uzupełniający i Zamawiający nie jest zobligowany do przekazania go Wykonawcy robót budowlanych w ramach SIWZ. Wszelkie informacje dotyczące zakresu i charakteru robót przedmiotowej inwestycji Wykonawca robót budowlanych winien uzyskać na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca uzyska wszystkie, jeżeli są niezbędne dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, wymagane prawem i przepisami decyzje administracyjne, warunki techniczne, uzgodnienia konserwatorskie, opinie i uzgodnienia dotyczące przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W postępowaniu ustanowiono obowiązek wniesienia wadium wyłącznie dla I części zamówienia w wysokości: 100,00 złotych (sto złotych ). Dla II części zamówienia odstąpiono od żądania wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu ( przelewem na konto ), - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804) 4.Jeżeli wykonawca wnosi wadium w formie innej niżeli pieniądz, załącza do oferty kopię dokumentu wadialnego, a jego oryginał deponuje w kasie Zamawiającego przed terminem złożenia ofert, tj. przed 24.07.2015 r. przed godz. 12.00. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem PKO BP S.A. 45102052260000620204970226 z dopiskiem: wadium na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, w tym dla zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego część 1. 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Wadium powinno obejmować cały okres związania z ofertą. 7.Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego. 8.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 9.Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 10.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niżeli pieniądz , - zapisy dokumentu wadialnego winny zabezpieczać w pełni interes Zamawiającego w zakresie sytuacji zatrzymania wadium, opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gora.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach