Przetargi.pl
Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu krytego oraz kąpieliska otwartego w Centrum Sportowym HELIOS w Ustroniu Morskim w 2021

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ogłasza przetarg

 • Adres: 78-111 Ustronie Morskie, ul. Polna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 351 59 44 , fax. 94 351 59 44
 • Data zamieszczenia: 2021-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim
  ul. Polna 3
  78-111 Ustronie Morskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 351 59 44, fax. 94 351 59 44
  REGON: 32090450900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gosir-ustronie-morskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu krytego oraz kąpieliska otwartego w Centrum Sportowym HELIOS w Ustroniu Morskim w 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu krytego oraz kąpieliska otwartego w Centrum Sportowym HELIOS w Ustroniu Morskim w 2021 r.” w szacunkowych ilościach 9256 godzin w tym: - basen kryty – 7920 godzin - basen otwarty – 1116 godzin 2. Podane powyżej ilości są wartościami szacunkowymi, które mają posłużyć jedynie Wykonawcy do kalkulacji ceny ofertowej mogą ulec zmianie tj. zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie będą podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych usług. 3. Zabezpieczenie ratownicze i szkoleniowe. 3.1. Zabezpieczenie ratownicze na krytej pływalni a) w terminie od 01.02.2021 do 31.12.2021 roku, b) od poniedziałku do niedzieli, c) w godzinach funkcjonowania pływalni d) wymiar czasu pracy pływalni 3960 h dla 2 ratowników na zmianie co daje razem 7920 h e) w dwuosobowym składzie ratowniczym. f) Szczegółowy zakres obowiązków ratownika stanowi załącznik do SIWZ g) Regulamin krytej pływalni stanowi załącznik do SIWZ 3.2. Zabezpieczenie ratownicze na kąpielisku otwartym: a) w terminie od 01.07.2021 roku do 31.08.2021 roku lub innym wskazanych przez Zamawiającego uzgodnionym z Wykonawcą b) od poniedziałku do niedzieli, c) w godzinach funkcjonowania kąpieliska otwartego, d) wymiar czasu pracy kąpieliska 558 h dla dwóch ratowników na zmianie co daje razem 1116 h e) w dwuosobowym składzie ratowniczym. f) Szczegółowy zakres obowiązków ratownika stanowi załącznik do SIWZ g) Regulamin kąpieliska otwartego stanowi załącznik SIWZ Charakterystyka obiektu krytego basenu w części basenowej obejmuje: • basen pływacki (25 m x 12,5 m, głębokość – od 120 do 180 cm) przystosowany do rozgrywania zawodów sportowych, • basen rekreacyjno szkoleniowy (13,7m x 15,3 m, głębokość – 90 - 125 cm), • jacuzzi dla 18 osób (3 sztuki po 6 osób) • zjeżdżalnia rurowa o długości ok. 45 m zakończona basenem hamownym o wymiarach 3 x 6m • sauna sucha, sauna parowa Charakterystyka obiektu kąpieliska otwartego obejmuje: • Pawilon socjalny • Basen otwarty – 600 m2 (24 m x 25 m głębokość 90 – 135 cm) • Zjeżdżalnia 30 mb • Zjeżdżalnia szeroka 15 mb • Brodziki dla stóp, natryski • Plaża trawiasta • Plac zabaw dla dzieci • 2 Korty tenisowe Charakterystyka części socjalnej basenu krytego: • Zaplecze szatniowe damskie i męskie • Pomieszczenia dla ratowników • Natryski i wc dla ratowników i lekarza • Wycierania + WC • Natryski damskie i męskie • Przebieralnia dla osób niepełnosprawnych + WC • Pokój socjalny • Szatnia dla personelu damska i męska • Natrysk dla personelu + WC • WC dla personelu Charakterystyka pływalni krytej oraz kąpieliska otwartego obejmuje: Pływalnia kryta oraz kąpielisko otwarte zlokalizowane jest przy ul. Polnej 3 w miejscowości Ustronie Morskie. Jest ona częścią kompleksu sportowo-rekreacyjnego „HELIOS”, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb sportowo rekreacyjnych mieszkańców gminy oraz osób przyjezdnych z poza terenu gminy. Kody CPV: 75252000-7 – służby ratownicze, 92000000-1 – usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach