Przetargi.pl
DOSTAWY NABIAŁU I PRZETWORÓW MLECZNYCH

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 63 08 099 , fax. 12 63 08 099
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
  ul. Wrocławska 1-3 1-3
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 63 08 099, fax. 12 63 08 099
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.5wszk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY NABIAŁU I PRZETWORÓW MLECZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Mleko 2 procent tłuszczu, pojemność od 5 L do 10L, opakowanie foliowe 15511100-430 000 Lzł L Mleko 2 procent tłuszczu pojemność od 0.5 L do 1.1 L, pakowane w butelki opakowanie foliowe lub opakowanie kartonowe 15511100-4780L zł Mleko UHT 3,2 procenta tłuszczu pojemność 0.5 L, pakowane w opakowaniu zbiorczym po 10 szt. 15511210-840 opakowań zł op. Masło śmietankowe typu osełka minimum, 82 procenta tłuszczu , bez dodatków tłuszczów roślinnych pakowane w pergamin kostka o pojemności od 100g do 200g opakowanie zbiorcze10 kg 15530000-23 610 kg zł kg Ser twarogowy półtłusty , zawartość tłuszczu od 4,5 procenta do 4.52 procenta krajanka KL I w kostkach, waga 1 kostki od 0.25 kg do 1.00 kg każda kostka pakowana w folie zamkniętą hermetycznie. 15542000 95 000 kg zł kg Kefir naturalny o zawartości tłuszczu 1.5 procenta, pojemność od 400ml do 1 000ml, pakowane w butelki plastikowe, opakowania foliowe lub opakowanie kartonowe. a 400ml opakowanie zbiorcze 4.8L 15551000-5150 L zł kg Jogurt naturalny bez dodatków cukru o zawartości 2 procenta tłuszczu, o płynnej jednolitej konsystencji 1 sztuka 150g 15551310-14 500 szt. zł szt. Jogurt naturalny bez dodatków cukru o zawartości 1.5 procenta -2.5 procenta tłuszczu, o płynnej jednolitej konsystencji , pakowany w opakowanie plastikowe twarde z uchwytem, szczelnie zamknięte pojemność od 0,370L do 2 L15551310-1100 L zł L Śmietana 18 procenta tłuszczu, pojemność od 5 L do 10L opakowanie plastikow,twarde z uchwytem, szczelnie zamknięte. 15512000-02 300 L śmietana o zwartości 18 procenta tłuszczu pojemność od 200ml do 500ml pakowane w opakowanie plastikowe twarde, karton lub opakowanie foliowe szczelnie zamknięte 15512000-0144 L zł L śmietana o zawartości 30 procenta tłuszczu pojemność od 200ml do 500ml pakowane w opakowanie plastikowe twarde, karton lub opakowanie foliowe szczelnie zamknięte 15512300-380 L zł kg Śmietanka do kawy zawartość tłuszczu 10 procenta 1 szt. 10g,opakowanie zbiorcze 10 sztuk zapakowane w folię spożywczą, hermetycznie zamknięte. 15512100 1200 opakowa zł op. Masło roślinne margaryna miękka (kubkowa) do smarowania pieczywa, do smażenia i pieczenia, zawartość tłuszczu 80 procenta w tym zawartość oleju słonecznikowego 35 procenta, pakowana w opakowanie plastikowe z pokrywką, pojemność opakowania od 250g do 500g 15412200 11 700 k zł kg Ser topiony o smaku śmietankowym lub z dodatkami smakowymi o konsystencji kremowej, pakowane w folię aluminiową, waga 1 sztuki 50 g, pakowane w opakowanie kartonowe okrągłe z pokrywką. 15542200-1310 kg zł kg Ser żółty typu EDAM KL I lub równoważny, twardy dojrzały, o zawartość tłuszczu od 45 procenta do 55 procenta , pakowany w bloki owalne w wadze od 1.00 kg do 3.00 kg woskowany, 15544000 3720 kg zł kg Lody o różnych smakach typu Algida lub równoważne 1sztuka 140 ml., zawartość opakowania zbiorczego24 szt. w opakowaniu.15500000-315 opakowań zł opakowanie Jogurt pitny, o płynnej jednolitej konsystencji typu POLSKI lub równoważny o różnych smakach 1 sztuka 250g ,opakowanie zbiorcze 6 sztuk 1500 g15551310 1 20 opakowazł opakowania Warunek graniczny Dostawa o należy ująć w cenie o której mowa wyżej ZAMRAZARKI SZUFLADOWEJ. Zamrażarka szufladowa powinna spełniać następujące wymogi: produkt fabrycznie nowy szybkie rozmrażanie regulowany termostat czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 15godzin zdolność zamrażania 4 kg 24h pojemność 85 L oświetlenie kolor biały wymiary : 830 550 580 mm wyposażona w 4 szuflady przeźroczyste z tworzywa sztucznego dolna szuflada typu BIG BOX zmiana kierunku otwierania drzwi regulowane nóżki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.5wszk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach