Przetargi.pl
Dostawę pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni zawodowych

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Warszawskich 24
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-23 6724824 , fax. 0-23 6732529
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema
  ul. Powstańców Warszawskich 24 24
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 0-23 6724824, fax. 0-23 6732529
  REGON: 00017949900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strona.zs1.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: powiatowa jednostka

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni zawodowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie Zakres zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego następujących pomocy dydaktycznych: 1) maszyny: a) silnik indukcyjny 1- fazowy - 6 szt. - napięcie zasilania 230 V, 50Hz - kondensatorowa faza rozruchowa - moc do 1,1 kW - na łapach, ogólnego przeznaczenia b) silnik 3 -fazowy klatkowy - 6 szt. - moc do 1,1 kW, 230 - 400 V - możliwość zastosowania przełącznika gwiazda-trójkąt - na łapach, ogólnego przeznaczenia 2) urządzenia, aparaty, elektronarzędzia: a) wyłącznik nadprądowy jednotorowy B6 - 6 szt. b) wyłącznik nadprądowy jednotorowy C3 - 6 szt. c) wyłącznik nadprądowy jednotorowy C6 - 6 szt. d) wyłącznik nadprądowy trzytorowy B6 - 6 szt. e) wyłącznik nadprądowy trzytorowy C6 - 6 szt. f) przekaźnik czasowy - 6 szt. - uniwersalny 230V,AC - styk separowany 2p (przełączne) montowany na szynie TH 35 g) stycznik - 6 szt. - 230V AC - 3z (zwierne) - montowany na szynie TH 35 h) styki pomocnicze do styczników(dobrane do stycznika) - 6 szt. - 2z + 2r (NO + NC) 3) narzędzia, sprzęt: a) klucze oczkowe płaskie 6-22 mm - 6 kpl. b) praska ręczna do zagniatania końcówek kablowych - 6 szt. c) klucze płaskie 6-22 mm - 6 kpl. d) klucze nasadowe 6-14 mm - 6 kpl. e) wkrętaki elektrotechniczne krzyżakowe izolowane 1000V - 6 kpl. f) szczypce monterskie uniwersalne izolowane 1000V - 6 szt. g) szczypce płaskie izolowane 1000V - 6 szt. h) szczypce boczne do cięcia przewodów izolowane 1000V - 6 szt. i) nóż monterski - 6 szt. j) przyrząd do ściągania izolacji z przewodów min. 0-2,5mm - 6 szt. k) pilniki iglaki do metalu - 6 szt. l) młotek metalowy 0,5 kg - 6 szt. m) młotek gumowy 0,5 kg - 6 szt. n) lutownica oporowa 100W - 6 szt. o) lutownica transformatorowa 100W - 6 szt. 4) narzędzia, sprzęt, kable i redukcje: a) komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów komputera - 12 szt. - wkrętaki płaskie 2,5;3;4 i krzyżowe PH1,PH2,PH3 - szczypce proste wydłużone 5) aparatura kontrolno pomiarowa: a) multimetr uniwersalny - 6 szt. - pozwalający na pomiar napięć AC i DC - pomiar rezystancji, ciągłości obwodu b) tester płyty głównej - 6 szt. - umożliwiający odczytanie komunikatów POST 6) komputery, peryferia: a) dysk twardy - 6 szt. - min. 500GB ze złączem SATA b) drukarka - dowolna, ze złączem USB - 6 szt. c) pamięć USB min. 4GB - 6 szt. d) kieszeń USB do dysku twardego - 6 szt. - kompatybilna z wymienionym w sekcji (komputery, peryferia z dyskiem twardym) 7) urządzenia, aparaty, elektronarzędzia: a) abonencka centrala telefoniczna - 6 szt. - niezbędne porty karty: 2 analogowe linie miejskie, 2 analogowe linie wewnętrzne, - 2 styki S-T programowane jako linie wewnętrzne lub miejskie - karta z portami LAN i WAN b) telefon analogowy - 6 szt. - z CLIP w systemie FSK c) terminal ISDN(telefon) z min. 3 MSN - 6 szt. 8) narzędzia, sprzęt, kable i redukcje: a) komplet wierteł do metalu od ?4 do ?10 mm - 6 szt. b) szczypce uniwersalne - 6 szt. c) cęgi boczne - 6 szt. d) zaciskacz wtyków RJ11 - 3 szt. e) zaciskacz wtyków RJ45 - 3 szt. 9) aparatura kontrolno - pomiarowa: a) cyfrowy oscyloskop przenośny(zasilanie z własnych akumulatorów) - 6 szt. 10) urządzenia, aparaty, elektronarzędzia: a) centrala abonencka - 1 szt. - 12 linii analogowych - 6 linii cyfrowych ISDN - styk S0-T 11) pozostałe urządzenia: a) zasilacz stabilizowany prądu stałego 0-30V, 0-5A - 6 szt. b) autotransformator regulowany jednofazowy 500VA - 6 szt. c) generator funkcyjny o przebiegu sinusoidalnym i prostokątnym, amplituda 5V - 2 szt. d) miernik uniwersalny cyfrowy ACV 700V, DCV 100V, ACA, DCA 20A -2 szt. e) woltomierz analogowy ACV, DCV 700V - 2 szt. f) przewody laboratoryjne z zaciskami typu banan-banan, banan-widełki, widełki-widełki - 2 szt. g) zestaw rezystorów R=10Omów-1 MOm 2W - 2 szt. h) zestaw kondensatorów C=0,5?F-10?F 400V AC - 2 szt. i) zestaw diod: 6 diod prostowniczych 5A-500V, 3 diody Zenera 3,3V-20 V - 2 szt. j) zestaw tranzystorów 3 NPN + 3 PNP 50V-1A - 2 szt. k) zestaw cewek indukcyjnych: 5 cewek 10mH-1H - 2 szt. l) rezystory dekadowe 1Oma-100kOma - 2 szt. m) watomierze analogowe 5A-400V - 2 szt. n) miernik prędkości obrotowej 3000obr/min. - 2 szt. o) podlicznik energii elektrycznej czynnej, indukcyjny 3-fazowy - 2 szt. p) tablet - 1 szt. - karta WiFi - przekątna ekranu min. 7 cali r) mata antystatyczna - 7 szt. s) palmtop - 7 szt. t) opaska antystatyczna - 7 szt. u) drukarka igłowa A4 - 1 szt. w) ploter 24 cali- 1 szt. v) tester sieci - 7 szt. - z funkcją badania długości kabla x) transformator 1-fazowy - 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://stciechanów.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach