Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem mebli, krzeseł oraz foteli biurowych do budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim

Gmina Miejska Pruszcz Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (+48) 58 775 99 69 , fax. (+48) 58 682 34 51
 • Data zamieszczenia: 2022-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Pruszcz Gdański
  ul. Grunwaldzka 20
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. (+48) 58 775 99 69, fax. (+48) 58 682 34 51
  REGON: 191674919
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem mebli, krzeseł oraz foteli biurowych do budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż (transport, rozładunek, wniesienie, skręcenie) fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych i niepowystawowych mebli (miedzy innymi szafy aktowe, komody, biurka), krzeseł oraz foteli biurowych do budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dostarczonym przez Zamawiającego, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niegenerowany i niepowystawowy, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające przedmiot umowy do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Przedmiot zamówienia obejmuje bezpłatny serwis gwarancyjny przedmiotu umowy (w ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach