Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych i chemicznych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 26-060 Chęciny, Czerwona Góra 10
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
  Czerwona Góra 10
  26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie
  REGON: 000296213
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych i chemicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 - dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych, produktów chemicznych i chemicznych preparatów toaletowych.Zadanie nr 2 - dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych, produktów chemicznych i chemicznych preparatów toaletowychZadanie nr 3 - dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych, produktów chemicznych i chemicznych preparatów toaletowychZadanie nr 4 - dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych, produktów chemicznych i chemicznych preparatów toaletowychZadanie nr 5 - dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych, produktów chemicznych i chemicznych preparatów toaletowychZadanie nr 6 - dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych, produktów chemicznych i chemicznych preparatów toaletowychZadanie nr 7 - dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych, produktów chemicznych i chemicznych preparatów toaletowychZadanie nr 8 - dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych, produktów chemicznych i chemicznych preparatów toaletowychZadanie nr 9 - dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych, produktów chemicznych i chemicznych preparatów toaletowychZadanie nr 10 - dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych, produktów chemicznych i chemicznych preparatów toaletowychZadanie nr 11 - dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych, produktów chemicznych i chemicznych preparatów toaletowychZadanie nr 12 - dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych, produktów chemicznych i chemicznych preparatów toaletowychZadanie nr 13 - dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych, produktów chemicznych i chemicznych preparatów toaletowychZadanie nr 14 - dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych, produktów chemicznych i chemicznych preparatów toaletowychZadanie nr 15 - dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych, produktów chemicznych i chemicznych preparatów toaletowychZadanie nr 16 - dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych, produktów chemicznych i chemicznych preparatów toaletowychZadanie nr 17 - dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych, produktów chemicznych i chemicznych preparatów toaletowychZadanie nr 18 - dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych, produktów chemicznych i chemicznych preparatów toaletowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach