Przetargi.pl
Dostawa soku jabłkowego, naturalnej wody źródlanej oraz naturalnej wody źródlanej w butlach galonowych wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę ZP/TP-3/23.

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. M. Curie-Skłodowskiej 23
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 744 70 02 , fax. 85 744 71 33
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 23
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 744 70 02, fax. 85 744 71 33
  REGON: 000293829
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soku jabłkowego, naturalnej wody źródlanej oraz naturalnej wody źródlanej w butlach galonowych wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę ZP/TP-3/23.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach