Przetargi.pl
Dostawa różnego wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Zblewie w ramach zadania pn.: "Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą"

GMINA ZBLEWO ogłasza przetarg

 • Adres: 83-210 Zblewo, ul. Główna 40
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 588 43 81
 • Data zamieszczenia: 2022-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZBLEWO
  ul. Główna 40
  83-210 Zblewo, woj. pomorskie
  tel. 58 588 43 81
  REGON: 191675729
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnego wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Zblewie w ramach zadania pn.: "Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mebli i sprzętów z elementami dekoracji do Publicznego Przedszkola w Zblewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do Publicznego Przedszkola w Zblewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.Dostawa multimediów do Publicznego Przedszkola w Zblewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ tj. OPZ.Dostawa wyposażenia kuchni do Publicznego Przedszkola w Zblewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ tj. OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach