Przetargi.pl
"Dostawa pomocy dydaktycznych do Przedszkola nr 2 w Łapach w ramach projektu pn. „Bo w przedszkolu fajnie jest” – część III”

Przedszkole nr 2 w Łapach ogłasza przetarg

 • Adres: 18-100 Łapy, Cmentarna 23
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole nr 2 w Łapach
  Cmentarna 23
  18-100 Łapy, woj. podlaskie
  REGON: 050215144
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przedszkole2.blizej.info/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawa pomocy dydaktycznych do Przedszkola nr 2 w Łapach w ramach projektu pn. „Bo w przedszkolu fajnie jest” – część III”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach