Przetargi.pl
Dostawa mięsa i wędlin

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 19-321 Nowa Wieś Ełcka, ul. Lipowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6197770, 6197779 , fax. 876 197 490
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
  ul. Lipowa 1
  19-321 Nowa Wieś Ełcka, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 6197770, 6197779, fax. 876 197 490
  REGON: 30468000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsnwe.fantex.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa i wędlin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Baleron wysokogatunkowy (mający w składzie min. 90% surowego karczku) 35 kg 2 Blok mięsny drobiowy. Produkt drobno rozdrobniony, parzony (mięso z kurczaka min. 73%) 20 kg 3 Boczek pieczony, podpiekany (boczek wieprzowy min. 79%) 10 kg 4 Boczek wędzony parzony (boczek wieprzowy min.85% ) 150 kg 5 Boczek surowy bez żeberek 100 kg 6 Boczek-rolada wysokogatunkowa (mająca w składzie min. 85% boczku wieprzowego) 25 kg 7 Ćwiartka z kurczaka 600 kg 8 Filet z kurczaka surowy (vacum) 200 kg 9 Filet z indyka surowy (vacum) 40 kg 10 Filet drobiowy, parzony (grubo rozdrobniony, mający w składzie min. 66% mięsa z fileta drobiowego surowego) 40 kg 11 Filet z indyka wędzony (mająca w składzie min. 70% surowego fileta z indyka ) 40 kg 12 Flak wołowy krojony gotowany (hermetycznie zamknięty w opakowaniach od 1k wzwyż) 130 kg 13 Galareta z mięsem wieprzowym (min. 50% mięsa) 10 kg 14 Galareta z mięsem drobiowym (min. 50% mięsa) 10 kg 15 Golonka prasowana, parzona, w bloku (mająca w składzie min. 60% mięsa wieprzowego) 30 kg 16 Golonka wieprzowa surowa z/k tylnia 45 kg 17 Indyk w galarecie 120 kg 18 Kurczak w galarecie 120 kg 19 Kabanos wieprzowo-drobiowy o średnicy 1cm i małym stopniu wysuszenia (mający w skłądzie na 100g gotowego produktu min. 60g mięsa wieprzowego i 50g mięsa drobiowego) 70 kg 20 Karczek wieprzowy b/k (vacum) 250 kg 21 Kaszanka pieczona (mająca w składzie min. 50% mięsa wieprzowego, w tym tłuszcz wieprzowy co najmniej 14%, kasza jęczmienna 12%, cebula smażona oraz przyprawy ) 105 kg 22 Kiełbasa biała surowa wysokogatunkowa (90% mięsa) 150 kg 23 Kiełbasa śląska, średnio rozdrobniona (mająca w składzie min. 80% mięsa) 90 kg 24 Kiełbasa krakowska sucha wieprzowa (mająca w składzie min. 87% mięsa) 150 kg 25 Kiełbasa krakowska parzona (mająca w składzie min. 60% mięsa) 100 kg 26 Kiełbasa podwawelska, średnio rozdrobniona (mająca w składzie min. 80% mięsa) 90 kg 27 Kiełbasa toruńska, średnio rozdrobniona (mająca w składzie min. 80% mięsa) 100 kg 28 Kiełbasa palcówka wędzona (mająca w składzie min. 87% mięsa) 50 kg 29 Kiełbasa parówkowa, drobno rozdrobniona, wędzona (mająca w składzie min. 35% mięsa wieprzowego) 120 kg 30 Kiełbasa piwna, średnio rozdrobniona, wieprzowa, wędzona (mająca w składzie min. 64% mięsa wieprzowego) 20 kg 31 Kiełbasa szynkowa drobiowo-wieprzowa, grubo rozdrobniona, parzona (mająca w składzie min. 53% mięsa) 100 kg 32 Kiełbasa żywiecka wieprzowa, średnio rozdrobniona, podsuszana, podwędzana (100g gotowego wyrobu wyprodukowane ze 125g mięsa wieprzowego) 90 kg 33 Kiełbasa cienka drobiowa, średnio rozdrobniona (mająca w składzie min. 93% mięsa z piersi kurczaka) 100 kg 34 Kiszka ziemniaczana, wyrób garmażeryjny (mająca w składzie 75% ziemniaków, tłuszcz wieprzowy, mąkę pszenną, cebulę, sól i przyprawy) 130 kg 35 Konserwa mięsna 300g (mająca w składzie min. 85% mięsa) 500 szt 36 Kości karkowe 160 kg 37 Kości schabowe 200 kg 38 Kurczak cały świeży 220 kg 39 Kurczak gotowany, grubo rozdrobniony (mający w składzie min. 87% mięsa z piersi kurczaka) 50 kg 40 Łopatka wieprzowa b/k (vacum) 620 kg 41 Mortadela z warzywami, pieczarkami, serem 50 kg 42 Mielonka wieprzowa w bloku (mająca w składzie min. 60% mięsa) 50 kg 43 Mięso drobne indycze (vacum) 30 kg 44 Nogi wieprzowe 120 kg 45 Ogonówka wędzona, wieprzowa (mająca w składzie min. 80% mięsa wieprzowego) 60 kg 46 Ozory wieprzowe 60 kg 47 Parówki cienkie z dodatkiem cielęciny; produkt homogenizowany, wieprzowo-drobiowo-cielęcy (mający w składzie min. 66% mięsa wieprzowego, mięso z kurczaka 4%, cielęcina 4%) 100 kg 48 Parówki z szynki (mająca w składzie min. 90% szynki wieprzowej) 130 kg 49 Pasztet z indykiem, z dodatkiem wieprzowiny, pieczony (mający w składzie min. 48% mięsa z indyka, mięso wieprzowe 4%, tłuszcz wieprzowy 12%) 80 kg 50 Pasztet drobiowy z dodatkiem wieprzowiny (mający w składzie min. 52% mięsa z kurczaka, mięso wieprzowe 7%) 80 kg 51 Pasztetowa w osłonce foliowej (mająca w składzie min. 45% mięsa) 45 kg 52 Pasztetowa we flaku (mająca w składzie min. 60% mięsa) 80 kg 53 Pasztet drobiowy, drobiowo-wieprzowy w konserwie, w słoiku (300g) 500 szt 54 Podgardle surowe bez skóry 70 kg 55 Podudzie z kurczaka surowe 220 kg 56 Podudzie wędzone z kurczaka (vacum) 280 kg 57 Porcje rosołowe 885 kg 58 Polędwica sopocka wieprzowa (mająca w składzie min. 64% mięsa) 120 kg 59 Polędwica drobiowa (mająca w składzie min. 43% mięsa) 70 kg 60 Pieczeń rzymska wieprzowa, pieczona (mająca w składzie min. 62% mięsa wieprzowego) 50 kg 61 Rolada z kurczaka (mająca w składzie min. 40% mięsa) 80 kg 62 Salami, kiełbasa drobno rozdrobniona, suszona (do wyprodukowania 100g gotowego wyrobu zużyto min. 54g mięsa wieprzowego i 14g mięsa wołowego) 30 kg 63 Salceson wieprzowo-drobiowy, parzony (mięso z głów wieprzowych min. 58%, mięso drobiowe mechanicznie oddzielone min. 10%) 60 kg 64 Schab pieczony, produkt wysokodajny, wieprzowy (mająca w składzie min. 65% surowego schabu) 100 kg 65 Schab w przyprawach; produkt wędzony, parzony (mający w składzie min. 60% surowego schabu) 70 kg 66 Schab wp surowy b/k (vacum) 270 kg 67 Schab wędzony wysokogatunkowy (mająca w składzie min. 90% mięsa) 100 kg 68 Serdelki wieprzowe 130 kg 69 Słonina surowa bez skóry 60 kg 70 Szynka wieprzowa wędzona,parzona, pieczona (mająca w składzie min. 99% mięsa) 90 kg 71 Szynka wieprzowa gotowana, wysokodajna (mająca w składzie min. 65% mięsa) 60 kg 72 Szynka wieprzowa tradycyjna, wędzona, wysokodajna (mająca w składzie min. 97% mięsa) 70 kg 73 Szynka drobiowa konserwowa, produkt blokowy, grubo rozdrobniony (mająca w składzie min. 65% mięsa) 40 kg 74 Szynka wieprzowa konserwowa, produkt blokowy, grubo rozdrobniony (mająca w składzie min. 65% mięsa) 50 kg 75 Szynka wp surowa b/k (vacum) 300 kg 76 Udziec z indyka surowy z/k i skórą (vacum) 80 kg 77 Udziec z kurczaka surowy 250 kg 78 Udziec wołowy b/k (vacum) 110 kg 79 Wątróbka drobiowa 105 kg 80 Żołądki z indyka (vacum) 120 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej adekwatnej do przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji. Parafowany projekt umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji.Oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust. 11 Ustawy PZP o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 (grupa kapitałowa), przekazywane Zamawiającemu BEZ JEGO WEZWANIA w terminie 3 DNI od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji podanych na otwarciu ofert, na druku stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach