Przetargi.pl
Dostawa i montaż małej architektury do parku przy budynku Domu Zdrojowego w Gdańsku

„Hevelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-802 Gdańsk, Gradowa 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: „Hevelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska
  Gradowa 6
  80-802 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 190572660
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż małej architektury do parku przy budynku Domu Zdrojowego w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż małej architektury do parku przy budynku Domu Zdrojowego w Gdańsku. 2. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż nowych, bez wad fizycznych i prawnych, obiektów małej architektury stanowiących wyposażenie parku przy Domu Zdrojowym w Gdańsku – Brzeźnie. Lokalizacja oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów przedstawia Plan Sytuacyjny będący częścią „Projektu Elementów Małej Architektury” (załącznik 6 do SWZ). Zamówienie obejmuje dostawę i montaż następujących elementów:a) Komplet piknikowy, konfiguracja I – 2 szt.b) Komplet piknikowy, konfiguracja II – 2 szt.c) Herbarium, donice z trejażem – 3 szt.d) Stół instruktora – 1 szt.e) Ławka parkowa – 10 szt.f) Kosz na odpadki – 6 szt.g) Stojak na rowery – 7 szt.h) Donica na uprawy, wymiar I – 4 szt.i) Donica na uprawy, wymiar II – 2 szt. j) Słupek wjazdowy – 2 szt.k) Stoliki szachowe (zestaw siedziska+stolik) – 3 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach