Przetargi.pl
Część nr 1 zamówienia- Zakup i sukcesywna dostawa wody mineralnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w roku 2017r Część nr 2 zamówienia- Zakup i sukcesywna dostawa wody źródlanej do dystrybutorów, dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów, dostawa kubków jednorazowych do dystrybutorów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w roku 2017r. Część nr 3 zamówienia- Zakup i sukcesywna dostawa herbaty, kawy, słodyczy i soków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w roku 2017r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 242 660 , fax. 323 242 694
 • Data zamieszczenia: 2016-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kolejowa 2
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. 323 242 660, fax. 323 242 694
  REGON: 345536200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część nr 1 zamówienia- Zakup i sukcesywna dostawa wody mineralnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w roku 2017r Część nr 2 zamówienia- Zakup i sukcesywna dostawa wody źródlanej do dystrybutorów, dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów, dostawa kubków jednorazowych do dystrybutorów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w roku 2017r. Część nr 3 zamówienia- Zakup i sukcesywna dostawa herbaty, kawy, słodyczy i soków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w roku 2017r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 zamówienia- Zakup i sukcesywna dostawa wody mineralnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w roku 2017r Część nr 2 zamówienia- Zakup i sukcesywna dostawa wody źródlanej do dystrybutorów, dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów, dostawa kubków jednorazowych do dystrybutorów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w roku 2017r. Część nr 3 zamówienia- Zakup i sukcesywna dostawa herbaty, kawy, słodyczy i soków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w roku 2017r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15981000-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach