Przetargi.pl
Budowa przedszkola w Seceminie.

Gmina Secemin ogłasza przetarg

 • Adres: 29-145 Secemin, ul. Struga
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48343556017 , fax. +48343556017
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Secemin
  ul. Struga 2
  29-145 Secemin, woj. świętokrzyskie
  tel. +48343556017, fax. +48343556017
  REGON: 151398994
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przedszkola w Seceminie.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są następujące zadania: - Budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z montażem elementów wyposażenia budynku przewidzianych w przedmiarze robót, - Wykonanie w budynku przedszkola instalacji z branży elektrycznej, - Wykonanie w budynku przedszkola instalacji wewnętrznych (m.in. wodna, kanalizacyjna, solarna, wentylacyjna), - Wykonanie i podłączenie do budynku instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej oraz deszczowej, - Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola (m.in. wykonanie dróg dojazdowych, miejsc parkingowych, trzech placów zabaw, nasadzenie zieleni).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach