Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Wrzosowej w Kielcach na odcinku od ulicy Czachowskiego do skrzyżowania z aleją Popiełuszki

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 34 02 802 wew. 822, 832 , fax. 41 362 16 80; 34 02 830
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Prendowskiej 7
  25-395 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 34 02 802 wew. 822, 832, fax. 41 362 16 80; 34 02 830
  REGON: 291009343
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Wrzosowej w Kielcach na odcinku od ulicy Czachowskiego do skrzyżowania z aleją Popiełuszki
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Wrzosowej w Kielcach na odcinku od ulicy Czachowskiego do skrzyżowania z aleją Popiełuszki – oznaczonych numerami działek: 171/18 o pow. 0,0145 ha, 171/25 o pow. 0,0390 ha, 171/26 o pow. 0,8007 ha i 1391/10 o pow. 0,9602ha (obręb 0024)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach