Przetargi.pl
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 39-204 Żyraków, N/N
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  N/N
  39-204 Żyraków, woj. podkarpackie
  REGON: 850456302
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zyrakow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach