Przetargi.pl
Budowa budynku biurowego - podwójnej kancelarii leśnictw Chrobotek i Zawarcie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – II postępowanie

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skwierzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 66-440 Skwierzyna, 2 Lutego 2
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957286940
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skwierzyna
  2 Lutego 2
  66-440 Skwierzyna, woj. lubuskie
  tel. 957286940
  REGON: 810539290
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku biurowego - podwójnej kancelarii leśnictw Chrobotek i Zawarcie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa budynku biurowego - podwójnej kancelarii leśnictw Chrobotek i Zawarcie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach