Przetargi.pl
Zapewnienie sal wykładowych i wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń organizowanych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego lub świadczenie usług cateringowych wraz z obsługą, w trakcie szkoleń w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-356 Olsztyn, ul. Jagiellońska 91
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5357684 , fax. 089 5357684
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
  ul. Jagiellońska 91 91
  10-356 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5357684, fax. 089 5357684
  REGON: 51965302200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.w-modr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie sal wykładowych i wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń organizowanych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego lub świadczenie usług cateringowych wraz z obsługą, w trakcie szkoleń w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali wykładowej oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń organizowanych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego lub świadczenie usług cateringowych wraz z obsługą, w trakcie szkoleń w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 43 zadania ze względu na miejscowości , w których odbywać będą się szkolenia. W tabeli nr 1 zawarte są szczegółowe informacje dotyczące każdej z części. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: W przypadku zapewnienia sal wykładowych i wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń organizowanych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego: Zapewnienia sali szkoleniowej w godzinach 9:30 - 15:30, zapewnienie obiadu wraz z obsługą o godz. 15:00 oraz zapewnienie serwisu kawowego w trakcie trwania szkolenia, dla uczestników szkoleń. W przypadku świadczenie usług cateringowych wraz z obsługą, w trakcie szkoleń w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego: Zapewnienie obiadu wraz z obsługą o godz. 15:00 oraz zapewnienie serwisu kawowego w trakcie trwania szkolenia 9:30 - 15:30 dla uczestników szkoleń. Wymogi co do sali szkoleniowej: - Sala szkoleniowa musi znajdować się na terenie miejscowości wskazanej w tabeli nr 1 - Termin wynajmu sali wskazany jest w tabeli nr 1. Terminy mogą ulec zmianie, o której to Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Zamawiający w terminie nie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem będzie informował Wykonawcę o dokładnym terminie szkolenia. - Sala przystosowana dla minimum 20 osób (20 miejsca siedzące) - Sala szkoleniowa musi posiadać okna z dostatecznym naświetleniem naturalnym, posiadać oświetlenie sztuczne, spełniać wymogi bezpieczeństwa i akustyczne, być ogrzewana, posiadać zaplecze sanitarne, w tym toalety. - W sali szkoleniowej musi znajdować się odpowiednia liczba stołów i krzeseł. - zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych umożliwiających spożycie posiłków Wymogi co do zapewnienia wyżywienia: Wykonawca w trakcie szkolenia zapewnia uczestnikom szkoleń obsługę gastronomiczną, na którą składa się ciepły posiłek (obiad), w skład którego wchodzi zupa oraz danie główne mięsne, ziemniaki, ryż, kasza lub kluski śląskie oraz zestaw surówek oraz zapewnia serwis kawowy w trakcie szkolenia. Posiłek oraz serwis kawowy zostanie podany w miejscu, w którym wynajmowana będzie sala. Obiad dla każdego uczestnika powinien być podany na gorąco w pojemniku termoizolacyjnym z kompletem sztućców i serwetek lub w naczyniach ceramicznych z kompletem sztućców i serwetek. Obiad może być dostarczony jako wyporcjowany lub porcjowanie może odbywać się w chwili podawania obiadu. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi w celu podania/porcjowania obiadów. Obiad - przygotowanie i podanie dwudaniowego gorącego posiłku składającego się z: Zupa: krem z dyni z grzankami, pomidorowa z ryżem, rosół wołowy z makaronem, ogórkowa z ziemniakami, krupnik z ziemniakami - do wyboru 3 dni przed szkoleniem (300ml/os) Kotlet schabowy, zraz wołowy, kaczka pieczona, filet z kurczaka panierowany w płatkach kukurydzianych, karkówka wieprzowa w sosie pieczarkowym - do wyboru 3 dni przed szkoleniem (gramatura wkładu mięsnego minimum 150g/os) Ziemniaki z wody, ziemniaki pieczone z ziołami, ryż, kasza, kluski śląskie - do wyboru 3 dni przed szkoleniem (gramatura min. 250g/os) Surówka z marchwi (jabłka, marchew, majonez, przyprawy), surówka z kapusty białej (kapusta, cebula, olej, przyprawy), buraczki zasmażane na ciepło (buraczki, cebula), sałatka grecka (oliwki, sałata, pomidor, ogórek, ser feta) - do wyboru 3 dni przed szkoleniem (gramatura min. 150g/os) Serwis kawowy - przygotowany w miejscu realizacji szkolenia, w formie szwedzkiego stołu z zapewnieniem filiżanek, talerzyków, łyżeczek, serwetek oraz kubków na zimne napoje. Na serwis kawowy składa się: Gorąca kawa czarna rozpuszczalna (400ml/os) Gorąca herbata czarna tradycyjna (400ml/os) Płynne mleko do kawy 3% (2l/ 20os) Cytryna do herbaty w plastrach dla wszystkich uczestników Cukier (1kg/ 20 os) Woda mineralna gazowana/niegazowana (0,25 l/osoba) Sok owocowy (0,25 l/osoba) Ciasto w kawałkach (szarlotka, keks oraz ciasto z owocami) - (min.300g/os) Wykonawca zobowiązuje się po każdym dniu szkolenia posprzątać po wykonaniu usługi. Koszty posiłków, dowozu, sprzętu, przygotowania oraz posprzątania po posiłku należy do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności prawnej i materialnej wobec organów kontroli (stacji sanitarno - epidemiologicznej, PIP, BHP) w zakresie wykonywanej usługi w tym m.in. w zakresie jakości produktów i przygotowanie posiłków w zakresie higieniczno-sanitarnych. Każde z zadań zostało szczegółowo określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ, stanowiącym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Oferowana usługa musi być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.w-modr.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach