Przetargi.pl
ZAMÓWIENIA ZWIĄZANE Z COVID

Szpitale Tczewskie S. A. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587 776 635 , fax. 585 313 830
 • Data zamieszczenia: 2021-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpitale Tczewskie S. A.
  ul. 30 Stycznia
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 587 776 635, fax. 585 313 830
  REGON: 22062068900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaletczewskiesa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: ZAKŁAD LECZNICZY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAMÓWIENIA ZWIĄZANE Z COVID
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Łóżko do intensywnej terapii z pełnym wyposażeniem w ilości 5 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192120-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach