Przetargi.pl
Zakup Łóżek elektrycznych Optiflex 2 (7szt)

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 6460264 , fax. 55 6460235
 • Data zamieszczenia: 2021-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
  ul. Armii Krajowej 105/106
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 55 6460264, fax. 55 6460235
  REGON: 22041530500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup Łóżek elektrycznych Optiflex 2 (7szt)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup Łóżek elektrycznych Optiflex 2 (7szt)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192120-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach