Przetargi.pl
Zakup urządzeń do analizy postawy ciała oraz okluzji,

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-812 Poznań, Bukowska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48618547388 , fax. +48618547008
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.
  Bukowska 70
  60-812 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618547388, fax. +48618547008
  REGON: 302639004

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup urządzeń do analizy postawy ciała oraz okluzji,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 1 Skaner 3D do twarzy Pakiet 2 Kalka elektroniczna– system cyfrowego skanowania okluzji - 600 szt rozmiar L oraz S Pakiet 3 Pozycja 1 Skaner 3D do modeli Pozycja 2 Skaner wewnątrz ustny Pakiet 4 Pozycja 1 - urządzenie do trójwymiarowej analizy pleców oraz kończyn dolnych Pozycja 2 - Czujnik ruchu 3D Pozycja 3 - Podoskaner wraz z platformą sił reakcji podłoża oraz stacja robocza Pakiet 5 Artykulator półnastawialny z łukiem twarzowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33110000-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach