Przetargi.pl
Zakup paliwa silnikowego - benzyny bezołowiowej 95 na podstawie elektronicznych kart paliwowych na terenie całego kraju do pojazdów słuzbowych .

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-043 Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 30103 52, , fax. 58 301 48 94
 • Data zamieszczenia: 2019-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku
  ul. Trakt św. Wojciecha 137
  80-043 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 30103 52, , fax. 58 301 48 94
  REGON: 12513262004400
 • Adres strony internetowej zamawiającego: krus@gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa silnikowego - benzyny bezołowiowej 95 na podstawie elektronicznych kart paliwowych na terenie całego kraju do pojazdów słuzbowych .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup paliwa silnikowego - benzyny bezołowiowej 95 na podstawie elektronicznych kart paliwowych na terenie całego kraju do 18 pojazdów słuzbowych eksploatowanych przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku i podległe Placówki Terenowe. przewidywana ilość zakupu ok 20 000 litrów , okres realizacji zakupów od 01-01-2020 do 31-12-2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach