Przetargi.pl
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do kotłowni szkolnych na terenie gminy Chojnice. Zamówienie to jest podzielone na 2 części: 1)część 1 - dostawa pelletu do kotłowni szkolnych w miejscowościach Silno i Swornegacie. 2)część 2 - Dostawa węgla kamiennego energetycznego typ 32.1 do kotłowni szkolnych w miejscowościach Kłodawa, Pawłowo, Ogorzeliny, Nowa Cerkiew i Nieżychowice oraz miału typ 31.2 do kotłowni szkolnych w miejscowościach Lichnowy i Sławęcin.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach Nr 6a oraz Nr 6b do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach ogłasza przetarg

 • Adres: 89600 Chojnice, ul. 31 Stycznia
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 972 246 , fax. 523 972 246
 • Data zamieszczenia: 2016-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
  ul. 31 Stycznia
  89600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 523 972 246, fax. 523 972 246
  REGON: 9164546000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do kotłowni szkolnych na terenie gminy Chojnice. Zamówienie to jest podzielone na 2 części: 1)część 1 - dostawa pelletu do kotłowni szkolnych w miejscowościach Silno i Swornegacie. 2)część 2 - Dostawa węgla kamiennego energetycznego typ 32.1 do kotłowni szkolnych w miejscowościach Kłodawa, Pawłowo, Ogorzeliny, Nowa Cerkiew i Nieżychowice oraz miału typ 31.2 do kotłowni szkolnych w miejscowościach Lichnowy i Sławęcin.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach Nr 6a oraz Nr 6b do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do kotłowni szkolnych na terenie gminy Chojnice. Zamówienie to jest podzielone na 2 części: 1)część 1 - dostawa pelletu do kotłowni szkolnych w miejscowościach Silno i Swornegacie.2)część 2 - Dostawa węgla kamiennego energetycznego typ 32.1 do kotłowni szkolnych w miejscowościach Kłodawa, Pawłowo, Ogorzeliny, Nowa Cerkiew i Nieżychowice oraz miału typ 31.2 do kotłowni szkolnych w miejscowościach Lichnowy i Sławęcin.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach Nr 6a oraz Nr 6b do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach