Przetargi.pl
Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju w ramach zadania pt.: Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju

Gmina Miejska Polanica-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 57320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 680 600 , fax. 0-74 86 810 46
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  ul. Dąbrowskiego 3
  57320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 748 680 600, fax. 0-74 86 810 46
  REGON: 89071794100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju w ramach zadania pt.: Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu zagospodarowanie placu tzw. „Mały Rynek” w Polanicy-Zdroju. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: – działka nr 91/18, 96/1, 586/1, 586/2, 586/3, 586/5, 586/6, 586/7, 98/15, 98/14, 100/9, 96/3 obręb Centrum w Polanicy-Zdroju. Zakres zagospodarowania obejmuje: wykonanie elementów i obiektów małej architektury, tj.: • drewniane pergole, • siedziska żelbetowe i drewniane, • nasadzenia zieleni, • fontanna ( bez otwartej niecki), • nawierzchnie głównie z kostki kamiennej, • oświetlenie, • punkt informacyjny w postaci gabloty aluminiowej wolnostojącej dwudrzwiowej o wymiarach 100 cm x 180 cm x gł. 16 cm. w której Zamawiający umieści informację o nr kontaktowych, prowadzonych działaniach, spotkaniach, realizowanych projektach przez: OPS, Gminny Zespól Interdyscyplinarny, Zespół Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, • tablica informacyjna – oznaczenia w alfabecie Braill”a Tablica powinna zawierać następujące informacje: Na powierzchni 25% - zestawienie znaków graficznych (w pełnych kolorach ułożonych w następującej kolejności, patrząc od lewej strony Fundusze Europejskie Program Regionalny w formie znaku programu regionalnego, herb Województwa Dolnośląskiego z logotypem Dolny Śląsk (znak główny UMWD), logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem w treści Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, hasło promocyjne dla RPO WD: Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska. Na powierzchni 50% - nazwę projektu, nazwę Beneficjenta: „Zagospodarowanie placu TZW. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju w ramach zadania pt.: Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju” Na powierzchni 25% - informację o współfinansowaniu: Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Przed wykonaniem tablicy opracowany projekt graficzny wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. • punkt informacyjny w postaci tablicy informującej o nr kontaktowych, prowadzonych działaniach, spotkaniach, realizowanych projektach przez OPS, gminny Zespól Interdyscyplinarny, • punkt w postaci tablicy Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, • tablica informacyjna – oznaczenia w alfabecie Brailla 3.1.2.Teren inwestycji, na którym zrealizowane będą obiekty i elementy zagospodarowania obejmuje powierzchnię 5 348, 8 m2, z czego: powierzchnia miejsc postojowych (nawierzchnie przepuszczalne GEOKRATA) – 150 m2 powierzchnia z nawierzchnią z płyt granitowych – 370, 0 m2 powierzchnia z nawierzchnią z kostki granitowej – 3 765, 80 m2 – 270, 00 m2 powierzchnia ścieżek pieszych z kostki bazaltowej – 50, 50 m2 powierzchnia trawiasta – 1012, 5 m2 powierzchnia terenów biologicznie czynnych – 1162, 50 m2 oraz elementy malej architektury, w tym: siedziska drewniane – 2, 70 m2 siedziska betonowe – 6, 32 m3 konstrukcja drewniana pergoli – 11, 76 m3 (367, 5 m2) konstrukcja drewniana pasażu – 19, 75 m3 (477, 75 m2) UWAGI: z nawierzchni z kostki granitowej odjęto powierzchnię 270 m2. Nawierzchnia ta stanowi plac parkingowy z kostki betonowej oraz zjazd z kostki granitowej na teren parkingu z ul. Lipowej. Zamawiający nie przewiduje rozbiórek tych nawierzchni. 3.1.3.Branża elektryczna - obejmuje wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ), instalacji elektrycznej zasilania urządzeń technologicznych fontanny, instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych komory technicznej fontanny, instalacji oświetlenia terenu i podświetlenia fontanny. Moc 40, 0 kW. - WLZ - Rozdzielnia RG Mały Rynek - Linia zasilająca urządzenia fontanny, - Rozdzielnia fontanny RF w komorze technicznej, - Instalacja oświetlenia awaryjnego, - Instalacja ogrzewania elektrycznego, - Instalacja oświetlenia parkowego, - Instalacja podświetlenia fontanny - Instalacja oświetlenia pergoli 2 szt, - Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym, - Instalacja ochrony przepięciowej, - Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych. • Do zasilania w energię elektryczną Małego Rynku przewiduje się wykonanie wewnętrznej linii zasilającej kablem ziemnym YKXS 5x16 mm2 od zestawu złączowo pomiarowego do projektowanej rozdzielni głównej zlokalizowanej obok zestawu ZP. • Do oświetlenia terenu Małego Rynku projektuje się oświetlenie parkowe, wykonane kablem ziemnym YKY 5 x 6 mm2+ Fe/Zn 25 x 4mm dla uziemienia słupów. Całkowita długość kabla 356 m. Ilość słupów oświetleniowych 10 sztuk na fundamentach betonowych. Ilość opraw 10 sztuk (oprawy LED 50 W), w tym montaż latarni jednej zasilanej ekranem fotowoltaicznym. • Do podświetlenia fontanny projektuje się oświetlenie najazdowe, regulowane, wykonane kablem ziemnym YKY 5 x 6 mm2+ Fe/Zn 25 x 4mm dla uziemienia oprawy. Długość kabla 120 m. Przewiduje się również oświetlenie wpuszczane do podświetlenia, regulowane 15 stopni – ze źródłem światła LED 14 W w ilości 9 sztuk. • Do oświetlenia pergoli projektuje się oświetlenie kablem zimnym YKY 5 x 4 mm2 w typowych rurkach instalacyjnych prowadzonych po konstrukcji pergoli. Długość obwodów 170 m. Oprawy liniowe LED hermetyczne – 32 W w ilości 23 sztuk, które włączane będą przy pomocy czujnika ruchu. Oświetlenie zasilane dwoma obwodami z projektowanej rozdzielni. • Zasilanie fontanny projektuje się kablem ziemnym YKY 5 x 10 mm2 o długości 95 m. 3.1.4.Branża konstrukcyjno budowlana - obejmuje wykonanie w technologii żelbetowej monolitycznej mi. niecki fontanny, pomieszczenia technicznego fontanny, ławy fundamentowej ze schodami terenowymi, ławy fundamentowej z murkami, i tak: - Niecka Fontanny (140, 8 m3 betonu): • płyta denna zbrojona stalą żebrowaną klasy A-II fi 10 mm o gr. 25 cm, • ściany niecki fontanny zbrojone stalą żebrowaną klasy A-II fi 10 mm o gr. 20 cm, • beton konstrukcyjny klasy C25/30 wodoszczelny W4 - Pomieszczenie techniczne fontanny (26, 83 m3 betonu): • płyta denna zbrojona stalą żebrowaną klasy A-II fi 12 mm o gr. 25 cm, • ściany niecki fontanny zbrojone stalą żebrowaną klasy A-II fi 12 mm o gr. 20 cm, • płyta stropowa monolityczna swobodnie podparta zbrojona stalą żebrowaną fi 12 mm, • beton konstrukcyjny klasy C25/30 wodoszczelny W4 • wody – 1 kpl. - Ławy fundamentowe i schody terenowe żelbetowe (60, 85 m3 betonu): • schody żelbetowe proste na płycie betonowej gr 20 cm • ławy żelbetowe proste o szerokości do 60 cm • ławy żelbetowe prostokątne o szerokości do 0, 6 m, - Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz komórkowca - Zdrojowa 2 • Rozbiórka budynek z cegły, kamienia i drewna – 1316 m3 • wywóz gruzu do 5km, miejsce wywozu zostanie wskazane przez Zamawiającego 3.1.5.Branża sanitarna - obejmuje wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z terenów utwardzonych oraz wykonanie przyłączy wod-kan fontanny, i tak: • kanał deszczowy z rur PCV o śr. 160 mm – 99, 7 m, • kanał deszczowy z rur PCV o śr. 200 mm – 96, 0 m, • kanał deszczowy z rur PCV o śr. 250 mm – 9, 0 m, • montaż separatora – 2 szt, • studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – 2 szt. • studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem – szt 6, • przyłącze wodociągowe dla fontanny z rur ciśnieniowych PE o śr. zew. 63 mm – 50,00 m. - Uzbrojenie fontanny • dysze obrazowe – 33 szt. • lampa pierścieniowa LED 30 W ze stali nierdzewnej AISI 316– 33 szt. • pompa zasilająca dysze obrazowe – 9 szt. • dysza dopływowa ścienna – 4 szt. • dysza ssąca układy filtracyjnego – 2 szt. • dysza ssąca układu obrazowego – 9 szt. • spust denny – 1 szt. • prefiltr dysz ssących – 1 szt. • przepusty kablowe – 1 kpl. • przepusty ścienne – 1 kpl. • układ filtracji i regeneracji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach