Przetargi.pl
Wykonanie uszorstnienia nawierzchni jezdni na łuku poziomym poprzez ułożenie cienkowarstwowej nawierzchni żywicznej – DK 94 km 61+195-61+416 k/m Proszków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-139 Wrocław, Powstańców Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713347370 , fax. +48713347363
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
  Powstańców Śląskich 186
  53-139 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713347370, fax. +48713347363
  REGON: 01751157500082
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie uszorstnienia nawierzchni jezdni na łuku poziomym poprzez ułożenie cienkowarstwowej nawierzchni żywicznej – DK 94 km 61+195-61+416 k/m Proszków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach