Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych, ZOZ/DZP/PN/13/17

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, K. K. Baczyńskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713011300 , fax. 713011312
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
  K. K. Baczyńskiego 1
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 713011300, fax. 713011312
  REGON: 00030681600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych, ZOZ/DZP/PN/13/17
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są: Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Opieki zdrowotnej, ul. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława 2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 12 zadań: Zadanie 1 – Artykuły różne Zadanie 2 – Warzywa i owoce Zadanie 3 - Jajka Zadanie 4 – Pieczywo i ciasta Zadanie 5 - Tłuszcze Zadanie 6 - Nabiał Zadanie 7 – Mięso i wędliny Zadanie 8 - Drób Zadanie 9 - Ryby Zadanie 10 – Mrożone warzywa Zadanie 11 - Lody Zadanie 12 - Woda 3. Ilości produktów, ich charakterystykę oraz parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określono w specyfikacjach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 1, 2, 5, 5a i 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 4. Ilości zawarte w załączniku Nr 9 są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia. 5. Wykonawca nie będzie domagał się realizacji pełnej wysokości przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 9, a także nie będzie domagał się od Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu.. 6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający ma na myśli produkt o tych samych walorach organoleptycznych ( smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja), zawierający w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt podany przez Zamawiającego. Gramatura oferowanego produktu nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w formularzu asortymentowo-cenowym. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach