Przetargi.pl
Wytworzenie, dostawa i wydanie uprawnionym uczniom dwudaniowego posiłku w szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno w 2023 roku

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, Wolności 41
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 765 79 72
 • Data zamieszczenia: 2023-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIE
  Wolności 41
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 765 79 72
  REGON: 003134333
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wytworzenie, dostawa i wydanie uprawnionym uczniom dwudaniowego posiłku w szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno w 2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje usługę cateringu polegająca na zbiorowym żywieniu dzieci w placówkach oświatowych z terenu Gminy Choszczno w roku szkolnym.Usługa cateringu – dożywiania obejmuje przede wszystkim:1) Przygotowanie posiłków z komponentów zakupionych przez Wykonawcę w postaci:a) zupy (1 porcja zupy gramatura min. 250 g)orazb) danie drugieŁączna liczba uczniów objętych programem wynosi 93 osoby i jest aktualna na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, w zależności od ilości uczniów zakwalifikowanych do dożywiania oraz frekwencji – o czym Wykonawca będzie informowany na bieżąco. Liczba uczniów (również liczba posiłków) w trakcie wykonywania umowy się zmniejszyć lub zwiększyć o ok. 10 %. Wykonawca zobowiązany jest wziąć tę możliwość pod uwagę przy przygotowaniu oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55524000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach