Przetargi.pl
Przygotowywanie posiłków dla dzieci ZPO w Chociwlu oraz podopiecznych MGOPS w Chociwlu z uwzględnieniem wynajmu pomieszczeń szkoły niezbędnych do realizacji usługi (jadalnia, wydawka, zmywak

Gmina Chociwel ogłasza przetarg

 • Adres: 73-120 Chociwel, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 622 024 , fax. 915 622 076
 • Data zamieszczenia: 2022-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chociwel
  ul. Armii Krajowej 52
  73-120 Chociwel, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 622 024, fax. 915 622 076
  REGON: 52841600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chociwe.pl - bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowywanie posiłków dla dzieci ZPO w Chociwlu oraz podopiecznych MGOPS w Chociwlu z uwzględnieniem wynajmu pomieszczeń szkoły niezbędnych do realizacji usługi (jadalnia, wydawka, zmywak
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  codzienne przygotowanie oraz dostawę wraz z wydawaniem śniadań i dwudaniowych posiłków, podwieczorków z uwzględnieniem wynajmu pomieszczeń szkoły niezbędnych do realizacji usługi (jadalnia, wydawka, zmywak). Wydawanie posiłków odbędzie się w jadalni na terenie ZPO w Chociwlu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55524000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach