Przetargi.pl
Zakup i dostawa testów antygenowych SARS Cov 2 dla potrzeb Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Mieszka I
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3267345 , fax. 91 3214174
 • Data zamieszczenia: 2022-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.
  ul. Mieszka I 7
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3267345, fax. 91 3214174
  REGON: 81204667000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.szpital-swinoujscie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa testów antygenowych SARS Cov 2 dla potrzeb Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów antygenowych SARS-Cov 2 dla potrzeb Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do zaproszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach