Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy art. spożywczych na rzecz Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek w częściach

Szczecińskie Stowarzyszenie Złoty Wiek ogłasza przetarg

 • Adres: 70-606 Szczecin, Hryniewieckiego 9
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Stowarzyszenie Złoty Wiek
  Hryniewieckiego 9
  70-606 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 812592294
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyStowarzyszenie pożytku publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy art. spożywczych na rzecz Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek w częściach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  art.spożywczemięso i wyroby wędliniarskiepieczywo i wyroby cukierniczemleko nabiał i jajawarzywaowoceart.mrożoneryby i przetwory rybne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach