Przetargi.pl
Wykonanie usługi serwisowej i konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody w Mrągowie oraz Giżycku

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 11500 Giżycko, ul. Nowowiejska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 335 922 , fax. 261 335 641
 • Data zamieszczenia: 2017-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Nowowiejska 20
  11500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 335 922, fax. 261 335 641
  REGON: 28060211800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi serwisowej i konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody w Mrągowie oraz Giżycku
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi serwisowej i konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody z podziałem na dwa zadania: I - wykonanie usługi w zakresie obsługi serwisowej i konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody w budynku nr 132, i 125 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo oraz zestawu pompowego do podnoszenia ciśnienia w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku nr 132 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo; II - wykonanie usługi w zakresie obsługi serwisowej i konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody w budynku nr 3, 16 i 105 w JW. 3797 w Giżycku ul. Wojska Polskiego 21, w budynku nr 1 i 9 w JW. 4222 w Giżycku ul. Moniuszki 7 , w budynku nr 35 w 24 WOG w Giżycku ul. Nowowiejska 20 oraz w budynku nr 17 JW.2031 w Brożówce Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jak również obowiązki wykonawcy oraz warunki realizacji zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach stanowiących jej integralną część
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50720000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach