Przetargi.pl
Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dla jednej kondygnacji w pomieszczeniach budynku internatu w Oleśnicy, przy ul. Wojska Polskiego 67/69

Zespól Placówek Specjalnycch w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, Wojska POlskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0713142520 , fax. 0713142520
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespól Placówek Specjalnycch w Oleśnicy
  Wojska POlskiego 8
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 0713142520, fax. 0713142520
  REGON: 36513434400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpsolesnica.szkolnastrona.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dla jednej kondygnacji w pomieszczeniach budynku internatu w Oleśnicy, przy ul. Wojska Polskiego 67/69
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej opartej na 12 centralach wentylacyjnych poszczególne systemy podzielone są na różne strefy sanitarne. Centrale zostaną podwieszone w korytarzach lub w pomieszczeniach technicznych. Wszystkie centrale wentylacyjne wyposażone są w wymienniki przeciwprądowe, nagrzewnice elektryczne, wentylatory oraz filtry powietrza. W miejscu przechodzenia kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielania pożarowego na przewodach zabudowane muszą być klapy pożarowe. W ścianach oraz dachu należy wykonać otwory umożliwiające poprowadzenie przewodów oraz otwory rewizyjne umożliwiające dostęp do urządzeń. Pod instalacją wentylacyjną zamontować systemowy sufit podwieszany. Oświetlenie zamontowane na istniejącym suficie należy przenieś na nowy sufit podwieszany. Po zakończeniu prac montażowych pomalować ściany korytarzy oraz obrobić otwory w ścianach przy przejściu przewodów wentylacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach