Przetargi.pl
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg leśnych w leśnictwie Szczukwin

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna w Łasku ogłasza przetarg

 • Adres: 98-100 Łask, Leśników Polskich
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 6754206; 6754359 , fax. wew. 114
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna w Łasku
  Leśników Polskich 1c
  98-100 Łask, woj. łódzkie
  tel. 43 6754206; 6754359, fax. wew. 114
  REGON: 73002096028001
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg leśnych w leśnictwie Szczukwin
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg leśnych nr 38, 38-41, 39 w leśnictwie Szczukwin Zakres ogólny robót. Dla drogi nr 38: przebudowa drogi leśnej o zużytej nawierzchni żwirowej w istniejącym pasie drogowym wraz ze zjazdami i miejscem postoju pojazdów, z remontem zadarnionych i zamulonych rowów oraz przepustów. Długość projektowanego odcinka drogi nr 38 wynosi 2000 m. Dla drogi nr 38-41: przebudowa nawierzchni drogi leśnej żwirowej, o takim samym przebiegu wraz ze zjazdami i mijankami oraz remont zarośniętych rowów i zniszczonych przepustów. Długość całkowita drogi wynosi: odcinek drogi nr 38=726 m a droga nr 41=1390 m razem 2116 m Dla drogi nr 39: przebudowa drogi leśnej o nawierzchni tłuczniowej w istniejącym pasie drogowym wraz ze zjazdami i mijankami, z remontem zadarnionych i zamulonych rowów oraz przepustów. Długość całkowita drogi wynosi drogi nr 39 wynosi 1090 m. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 48 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach