Przetargi.pl
Wykonanie dodatkowych zadań z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2021r.

Nadleśnictwo Brodnica ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, ul. Sądowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4943900, 660 735 193 , fax. 564 943 923
 • Data zamieszczenia: 2021-10-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Brodnica
  ul. Sądowa 16
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4943900, 660 735 193, fax. 564 943 923
  REGON: 87052999428001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brodnica.torun.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Organizacyjna nie Posiadająca Osobowości Prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dodatkowych zadań z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2021r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawstwo dodatkowych zadań na prace nieujęte w pierwotnym planie gospodarczym wg projektu leśniczego oraz prac polegających na powtórzeniu czynności planowanych w zamówieniu podstawowym. Wykonanie zamówienia podstawowego jest ściśle uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego – stanowi ono całość obowiązującego w Nadleśnictwie Brodnica rocznego planu finansowo-gospodarczego. Część nr 2. Leśnictwo Karbowo Należy zabezpieczyć repelentem uprawy sosnowe niszczone przez sarny i łosie w okresie zimowym. Część nr 4. Leśnictwo Tęgowiec Należy zabezpieczyć repelentem uprawy sosnowe niszczone przez sarny i łosie w okresie zimowym. Część nr 7. Leśnictwo Małki Nastąpiła pilna konieczność zboru nasion dębu szypółkowego w związku z ich urodzajem. Część nr 8. Leśnictwo Rytebłota Nastąpiła konieczność usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu w ruchu publicznym w pobliżu dróg publicznych. Część nr 9 Leśnictwo Szabda Nastąpiła pilna konieczność zbioru nasion dębu bezszypółkowego w związku z ich urodzajem. Część nr 10. Leśnictwo Zarośle. W związku z urodzajem nasion należy wykonać termoterapię żołędzi w celu ich prawidłowego przechowania. Nastąpiła pilna konieczność zwiększenia pozyskania w cięciach przygodnych. Część nr 11. Leśnictwo Borek Nastąpiła pilna konieczność zbioru nasion dębu bezszypółkowego w związku z ich urodzajem. Część nr 12. Zakładanie osłonek przed spałowaniem, na pozycjach było zaplanowane rysakowanie ale ze względu na gniazdo bielika nie wykonano czynności w okresie letnim w związku z tym należy zabezpieczyć uprawy przez osłonki. Ww. prac nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektów gospodarczych w sierpniu ubiegłego roku. Wykonawstwo spełnia przesłanki art. 67 ust. 1 pkt. 6. Proponowanym trybem udzielenia zamówienia, jest zamówienie z wolnej ręki o wartości nieprzekraczających progów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do DUUE a zadanie nie przekracza 50% całości zadania podstawowego. Od wykonawców wpłynęły oferty wg zestawienia. W wyniku negocjacji wykonawcy zaakceptowali zakres robót, a proponowaną cenę określili na załączonych drukach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03400000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach