Przetargi.pl
Wykonanie dodatkowych zadań z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2021r.

Nadleśnictwo Brodnica ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, ul. Sądowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4943900, 660 735 193 , fax. 564 943 923
 • Data zamieszczenia: 2021-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Brodnica
  ul. Sądowa 16
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4943900, 660 735 193, fax. 564 943 923
  REGON: 87052999428001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brodnica.torun.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Organizacyjna nie posiadająca Osobowości Prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dodatkowych zadań z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2021r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawstwo dodatkowych zadań na prace nieujęte w pierwotnym planie gospodarczym wg projektu leśniczego oraz prac polegających na powtórzeniu czynności planowanych w zamówieniu podstawowym. Wykonanie zamówienia podstawowego jest ściśle uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego – stanowi ono całość obowiązującego w Nadleśnictwie Brodnica rocznego planu finansowo-gospodarczego. Część nr 7 Leśnictwo Małki Nadmierna ilość opadów wiosennych spowodowała silny rozwój chwastów tym pojawienie się powoju w uprawach 1-rocznych, w ilościach wymagających dodatkowej pielęgnacji. Część nr 9 Leśnictwo Szabda Nadmierna ilość opadów spowodowała konieczność wykaszania chwastów w uprawie. Nastąpiła konieczność sadzenia i siewu sztucznego w luce powstałej w trakcie sporządzania planu na rok 2021. Część nr 10 Leśnictwo Zarośle Zbiór nasion w związku z urodzajem. Część nr 11 Leśnictwo Borek Grodzenie upraw siatką w związku z nadmierną działalnością bobrów. Rozgradzanie starych, zniszczonych grodzeń. Część nr 14 Leśnictwo Długi Most Nadmierna ilość opadów wiosennych spowodowała silny rozwój chwastów tym pojawienie się powoju w uprawach 1-rocznych, w ilościach wymagających dodatkowej pielęgnacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03400000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach