Przetargi.pl
Wykonanie dodatkowych zadań z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2021r.

Nadleśnictwo Brodnica ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, ul. Sądowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4943900, 660 735 193 , fax. 564 943 923
 • Data zamieszczenia: 2021-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Brodnica
  ul. Sądowa 16
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4943900, 660 735 193, fax. 564 943 923
  REGON: 87052999428001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brodnica.torun.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Organizacyjna nie Posiadająca Osobowości Prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dodatkowych zadań z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2021r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawstwo dodatkowych zadań na prace nieujęte w pierwotnym planie gospodarczym wg projektu leśniczego oraz prac polegających na powtórzeniu czynności planowanych w zamówieniu podstawowym. Wykonanie zamówienia podstawowego jest ściśle uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego – stanowi ono całość obowiązującego w Nadleśnictwie Brodnica rocznego planu finansowo-gospodarczego. Część nr 1. Leśnictwo Bachotek Nastąpiła koniecznośc pozyskania choinek, na etapie sporządzania rocznego planu uprawa nie rokowała pozyskania. Część nr 7. Leśnictwo Małki Nastąpiła koniecznośc pozyskania choinek, na etapie sporządzania rocznego planu uprawa nie rokowała pozyskania. Część nr 8. Leśnictwo Rytebłota W związku z koniecznością zmiany pozycji cięć nastąpiła potrzeba dodatkowego pozyskania. Nastąpiła koniecznośc pozyskania choinek, na etapie sporządzania rocznego planu uprawa nie rokowała pozyskania. Część nr 9. Leśnictwo Szabda Naprawa grodzenia siatkowego, uszodzonego przez zwierzynę leśną. Z powodu złego stanu ogrodzenia i z faktu, że uprawa wyszł spod pyska zwierzyny dalsze użytkowanie ogrodzenia jest nieekonomiczne. Nastąpiła konieczność wykonania orki z pogłębiaczem Część nr 11. Leśnictwo Borek Nastąpiła koniecznośc pozyskania choinek, na etapie sporządzania rocznego planu uprawa nie rokowała pozyskania. Część nr 14. Długi Most W związku z koniecznością zmiany pozycji cięć nastąpiła potrzeba dodatkowego pozyskania. Z powodu złego stanu ogrodzenia i z faktu, że uprawa wyszł spod pyska zwierzyny dalsze użytkowanie ogrodzenia jest nieekonomiczne. Część nr . 19 Leśnictwo Rytebłota W związku z koniecznością zmiany pozycji cięć nastąpiła potrzeba dodatkowego pozyskania mechanicznego. Ww. prac nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektów gospodarczych w sierpniu ubiegłego roku. Wykonawstwo spełnia przesłanki art. 67 ust. 1 pkt. 6. Proponowanym trybem udzielenia zamówienia, jest zamówienie z wolnej ręki o wartości nieprzekraczających progów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do DUUE a zadanie nie przekracza 50% całości zadania podstawowego. Od wykonawców wpłynęły oferty wg zestawienia. W wyniku negocjacji wykonawcy zaakceptowali zakres robót, a proponowaną cenę określili na załączonych drukach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03400000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach