Przetargi.pl
Dostawa butli do tlenu medycznego, butli do dwutlenku węgla oraz reduktorów do tlenu medycznego dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie

Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, ul. Szpitalna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3031341 w. 181 , fax. 523 031 344
 • Data zamieszczenia: 2021-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. Szpitalna 30
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3031341 w. 181, fax. 523 031 344
  REGON: 93213309000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalznin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa butli do tlenu medycznego, butli do dwutlenku węgla oraz reduktorów do tlenu medycznego dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa butli do tlenu medycznego, butli do dwutlenku węgla oraz reduktorów do tlenu medycznego, dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry butli i reduktorów wymagane przez Zamawiającego, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego wniosku -butla do tlenu medycznego (o2)- 50 litrów w ilości 60 szt. - butla do tlenu medycznego (o2)- 10 litrów w ilości 40 szt. - butla do dwutlenku węgla (CO2)- 10 litrów w ilości 6 szt. - butla do tlenu medycznego (o2) - 3 litry w ilości 15 szt. - butla do tlenu medycznego (o2) - "lekkie" aluminiowe 2,7 l w ilości 35 szt. - reduktor do tlenu medycznego - do butli G3/4 w ilości 30 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44615000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach